หินเจียรนัย รุ่น 3SG หินเจียรสีฟ้า Ceramic 30% NORTON หินเจียร
Grinding Wheel หินเจียรนัย รุ่น 3SG (หินเจียรสีฟ้า Ceramic 30%) NORTON (68 3SG)
Grinding Wheel SG (Seeded Gel) เป็นคมตัดที่เป็น เซรามิค ชนิดพิเศษที่เกิดจากเกรนเล็กๆ เป็นล้านๆ เกรนเวลา เจียรเกรนเล็ก ๆ จะแตกจึงทำให้เกิดคมตัดตลอดเวลา และขนาดของหินเจียรก็จะสึกน้อยลง

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
68 43576981 T1A 180X3.2X31.75 3SG120KVS Grinding Wheel (Blue)

15

ชิ้น 1,524.00 - 1,524.00
68 53058209 T1A 35X30X10 3SG60JVS Grinding Wheel (Blue)

97

ชิ้น 403.00 - 403.00
68 53058375 T1A 30X25X10 3SG60JVS Grinding Wheel (Blue)

5

ชิ้น 250.00 - 250.00
68 53131388 T1A 355X40X127 3SG46-IVS Grinding Wheel (Blue)

11

ชิ้น 8,778.00 - 8,778.00
68 53148466 T1A 205X20X31.75 3SG46KVS 35 M Grinding Wheel (Blue) ดู 6878681293

Pre-Order

ชิ้น 2,237.00 - 2,237.00
68 53148467 T1A 205X20X31.75 3SG80KVS 35 M Grinding Wheel (Blue)

10

ชิ้น 2,066.00 - 2,066.00
68 53153116 T1A 180X13X31.75 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

14

ชิ้น 1,260.00 - 1,260.00
68 53153117 T1A 180X20X31.75 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

22

ชิ้น 1,869.00 - 1,869.00
68 53153119 T1A 205X8X31.75 3SG100KVS Grinding Wheel (Blue)

21

ชิ้น 1,407.00 - 1,407.00
68 53153120 T1A 205X13X31.75 3SG100-KVS Grinding Wheel (Blue)

1

ชิ้น 1,800.00 - 1,800.00
68 53153123 T1A 205X16X31.75 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

23

ชิ้น 1,620.00 - 1,620.00
68 53153124 T1A 205X25X31.75 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 3,100.00 - 3,100.00
68 53153125 T1A 205X32X31.75 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 3,610.00 - 3,610.00
68 53153132 T1A 205X6X31.75 3SG120KVS Grinding Wheel (Blue)

7

ชิ้น 1,166.00 - 1,166.00
68 53153133 T1A 205X6X31.75 3SG100KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 1,110.00 - 1,110.00
68 53153161 T5A 205X32X31.75 3SG60JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 2,400.00 - 2,400.00
68 53154412 T1A 180X13X31.75 3SG46-KVS Grinding Wheel (Blue)

9

ชิ้น 1,050.00 - 1,050.00
68 53154623 T1A 355X38X127 3SG60KVS Grinding Wheel (Blue)

2

ชิ้น 7,280.00 - 7,280.00
68 53154624 T1A 355X50X127 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 9,910.00 - 9,910.00
68 53154625 T1A 355X50X127 3SG60KVS Grinding Wheel (Blue)

4

ชิ้น 10,406.00 - 10,406.00
68 53156787 T1A 205X20X50.8 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

12

ชิ้น 1,607.00 - 1,607.00
68 53185207 T5A 30x25x10 MM 3SG60-JVS 35M/ Grinding Wheel (Blue)

114

ชิ้น 525.00 - 525.00
68 53192963 T1A 205X10X31.75 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 1,230.00 - 1,230.00
68 53199551 T1A 100X25X31.75 3SG60-KVS 35 Grinding Wheel (Blue)

39

ชิ้น 1,365.00 - 1,365.00
68 53254026 T1A 355X32X127 3SG60-KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 6,080.00 - 6,080.00
68 53261194 T1A 305X38X76.2 3SG60-I12VSP 3 Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 6,540.00 - 6,540.00
68 53263684 T1A 205X10X50.8 3SG80-KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 1,140.00 - 1,140.00
68 53263685 T1A 205X13X50.8 3SG80-KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 1,480.00 - 1,480.00
68 53274418 T1A 305X32X127 3SG60KVS 35m/s Grinding Wheel (Blue)

1

ชิ้น 4,694.00 - 4,694.00
68 53285509 T1A 205X20X50.8 3SG60JVS Grinding Wheel (Blue)

8

ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
68 53290915 T1A 180X3.2X31.75 3SG100-KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 802.00 - 802.00
68 63684763 T1A 180X6X31.75 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

17

ชิ้น 791.00 - 791.00
68 83161146 T5A 205X25X31.75 3SG80-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 3,100.00 - 3,100.00
NORTON 68 3SG