หินเจียรนัย รุ่น SGB หินเจียรสีฟ้า NORTON หินเจียรนัย
Grinding Wheel หินเจียรนัย รุ่น SGB (หินเจียรสีฟ้า) NORTON (68 SGB)
Grinding Wheel SG/SGB The World’s best vitrified toolroom wheel-it will work on your current grinding machine and significantly lower your total grinding costs.

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
68 43458876 T1A 255X13X31.75 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

9

ชิ้น 1,131.00 - 1,131.00
68 43462803 T7A 300X25X32 SGB46J6VS Grinding Wheel (Blue)

12

ชิ้น 3,777.00 - 3,777.00
68 43528688 T5A 60X40X20 SGB60KVS P=30,F=15 Grinding Wheel (Blue)

91

ชิ้น 466.00 - 466.00
68 43596490 T1A 305X32X76.2 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

10

ชิ้น 3,875.00 - 3,875.00
68 53027513 T1A 355X38X127 SGB100JVS Grinding Wheel (Blue)

4

ชิ้น 5,324.00 - 5,324.00
68 53027734 T1A 405X25X203.2 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

3

ชิ้น 3,560.00 - 3,560.00
68 53084776 T1A 510X50X127 SGB60KVS 35m/s Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 13,598.00 - 13,598.00
68 53097755 T1A 205X32X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

10

ชิ้น 2,153.00 - 2,153.00
68 53097757 T1A 205X25X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

15

ชิ้น 1,596.00 - 1,596.00
68 53119200 T1A 510X50X127 SGB46KVS 35M/S Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 14,007.00 - 14,007.00
68 53127405 T1A 180X13X31.75 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

21

ชิ้น 634.00 - 634.00
68 53129370 T1A 180X13X31.75 SGB46KVS Grinding Wheel (Blue)

80

ชิ้น 634.00 - 634.00
68 53129372 T1A 355X40X127 SGB46J8VS Grinding Wheel (Blue)

26

ชิ้น 4,757.00 - 4,757.00
68 53129577 T1A 355X40X127 SGB60IVS Grinding Wheel (Blue)

9

ชิ้น 4,757.00 - 4,757.00
68 53129590 T1A 180X13X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

154

ชิ้น 634.00 - 634.00
68 53129591 T1A 180X13X31.75 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

23

ชิ้น 634.00 - 634.00
68 53129592 T1A 180X6.4X31.75 SGB60-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 432.00 - 432.00
68 53129670 T1A 180X13X31.75 SGB60KVS Grinding Wheel (Blue)

80

ชิ้น 634.00 - 634.00
68 53129866 T1A 205X25X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 1,300.00 - 1,300.00
68 53129868 T1A 180X10X31.75 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 420.00 - 420.00
68 53129871 T1A 180X10X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

25

ชิ้น 441.00 - 441.00
68 53129872 T1A 180X20X31.75 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

9

ชิ้น 796.00 - 796.00
68 53129873 T1A 180X20X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

58

ชิ้น 774.00 - 774.00
68 53129880 T1A 180X6X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 454.00 - 454.00
68 53129881 T1A 180X3X31.75 SGB180KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53130018 T1A 180X6X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

39

ชิ้น 454.00 - 454.00
68 53130265 T1A 205X20X50.8 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

29

ชิ้น 1,033.00 - 1,033.00
68 53130932 T1A 305X32X76.2 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 3,690.00 - 3,690.00
68 53130954 T1A 180X10X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

52

ชิ้น 441.00 - 441.00
68 53130955 T1A 180X13X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

250

ชิ้น 634.00 - 634.00
68 53130956 T1A 180X13X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

28

ชิ้น 634.00 - 634.00
68 53131419 T1A 180X10X31.75 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

44

ชิ้น 441.00 - 441.00
68 53131785 T1A 355X40X127 SGB60HVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 4,530.00 - 4,530.00
68 53131832 T1A 205X13X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

39

ชิ้น 983.00 - 983.00
68 53132044 T1A 510X18X203.2 SGB80-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 5,950.00 - 5,950.00
68 53132704 T1A 205X20X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

18

ชิ้น 1,092.00 - 1,092.00
68 53133143 T1A 305X25X76.2 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

33

ชิ้น 3,077.00 - 3,077.00
68 53133340 T1A 180X6X31.75 SGB100JVS Grinding Wheel (Blue)

38

ชิ้น 454.00 - 454.00
68 53133615 T1A 180X13X31.75 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

49

ชิ้น 634.00 - 634.00
68 53133660 T1A 205X10X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

7

ชิ้น 1,000.00 - 1,000.00
68 53133668 T1A 205X6X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

46

ชิ้น 833.00 - 833.00
68 53133669 T1A 205X13X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

2

ชิ้น 983.00 - 983.00
68 53133983 T1A 355X25X127 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

11

ชิ้น 3,360.00 - 3,360.00
68 53133984 T1A 355X25X127 SGB80J8VS Grinding Wheel (Blue)

23

ชิ้น 3,360.00 - 3,360.00
68 53148463 T1A 205X6X31.75 SGB80-JVS 35M/ Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 833.00 - 833.00
68 53148464 T1A 205X16X31.75 SGB60JVS 35 M Grinding Wheel (Blue)

1

ชิ้น 1,038.00 - 1,038.00
68 53148468 T1A 205X25X31.75 SGB100JVS 35 Grinding Wheel (Blue)

12

ชิ้น 1,300.00 - 1,300.00
68 53150142 T1A 355X50X127 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

16

ชิ้น 6,783.00 - 6,783.00
68 53150486 T1A 205X20X50.8 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

38

ชิ้น 1,033.00 - 1,033.00
68 53150487 T1A 305X40X127 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

20

ชิ้น 3,297.00 - 3,297.00
68 53152462 T1A 355X40X127 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

10

ชิ้น 4,757.00 - 4,757.00
68 53152650 T1A 355X40X127 SGB60J8VS Grinding Wheel (Blue)

38

ชิ้น 4,757.00 - 4,757.00
68 53152725 T1A 205X20X31.75 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

147

ชิ้น 1,092.00 - 1,092.00
68 53153347 T1A 205X25X31.75 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

18

ชิ้น 1,365.00 - 1,365.00
68 53153828 T1A 355X38X127 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

27

ชิ้น 5,324.00 - 5,324.00
68 53154323 T1A 150X13X31.75 SGB60-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 460.00 - 460.00
68 53154479 T1A 205X6X31.75 SGB80-JVS 35M/ Grinding Wheel (Blue) ยกเลิกดู 68 53148463

Pre-Order

ชิ้น 774.00 - 774.00
68 53154953 T1A 305X40X127 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

8

ชิ้น 2,707.00 - 2,707.00
68 53157182 T1A 205X6X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 793.00 - 793.00
68 53157964 T1A 305X32X127 SGB60-JVS Grinding Wheel (Blue)

10

ชิ้น 4,190.00 - 4,190.00
68 53159435 T5A 205X32X31.75 SGB60JVS R1/S Grinding Wheel (Blue)

69

ชิ้น 1,607.00 - 1,607.00
68 53166477 T1A 405X50X127 SGB60KVS Grinding Wheel (Blue)

15

ชิ้น 7,749.00 - 7,749.00
68 53166935 T1A 205X20X31.75 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

44

ชิ้น 1,092.00 - 1,092.00
68 53166936 T1A 205X32X31.75 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 2,050.00 - 2,050.00
68 53166938 T5A 205X32X50.8 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

13

ชิ้น 1,523.00 - 1,523.00
68 53166939 T1A 205X25X31.75 SGB60KVS Grinding Wheel (Blue)

11

ชิ้น 1,365.00 - 1,365.00
68 53166973 T7A 500X50X203.2 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

5

ชิ้น 12,594.00 - 12,594.00
68 53168083 T1A 300X25X76.2 SGB60-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
68 53169220 T1A 355X50X127 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

6

ชิ้น 6,460.00 - 6,460.00
68 53169228 T1A 225X25X50.8 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

8

ชิ้น 1,380.00 - 1,380.00
68 53169230 T1A 255X25X76.2 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

14

ชิ้น 1,445.00 - 1,445.00
68 53169231 T1A 255X30X76.2 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

7

ชิ้น 1,827.00 - 1,827.00
68 53169233 T1A 305X25X127 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

39

ชิ้น 2,205.00 - 2,205.00
68 53169234 T1A 305X25X127 SGB60KVS Grinding Wheel (Blue)

17

ชิ้น 2,205.00 - 2,205.00
68 53169238 T1A 355X40X127 SGB46KVS Grinding Wheel (Blue)

42

ชิ้น 4,757.00 - 4,757.00
68 53169244 T1A 205X6X31.75 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 793.00 - 793.00
68 53169249 T1A 205X13X50.8 SGB46KVS Grinding Wheel (Blue)

4

ชิ้น 585.00 - 585.00
68 53169250 T1A 205X13X50.8 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

64

ชิ้น 585.00 - 585.00
68 53169255 T1A 180X20X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

21

ชิ้น 774.00 - 774.00
68 53169256 T1A 180X20X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

26

ชิ้น 774.00 - 774.00
68 53169259 T1A 180X25X31.75 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

13

ชิ้น 821.00 - 821.00
68 53169260 T1A 180X25X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

18

ชิ้น 821.00 - 821.00
68 53169298 T1A 180X16X31.75 SGB60IVS Grinding Wheel (Blue)

6

ชิ้น 567.00 - 567.00
68 53169300 T1A 180X16X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

17

ชิ้น 567.00 - 567.00
68 53169301 T1A 180X16X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

43

ชิ้น 595.00 - 595.00
68 53169306 T1A 180X10X31.75 SGB60KVS Grinding Wheel (Blue)

17

ชิ้น 441.00 - 441.00
68 53169307 T1A 180X10X31.75 SGB150KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 420.00 - 420.00
68 53169313 T1A 180X6X31.75 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

13

ชิ้น 432.00 - 432.00
68 53169314 T1A 180X6X31.75 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

21

ชิ้น 454.00 - 454.00
68 53169315 T1A 180X6X31.75 SGB150KVS Grinding Wheel (Blue)

60

ชิ้น 462.00 - 462.00
68 53172132 T1A 255X25X76.2 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

16

ชิ้น 1,445.00 - 1,445.00
68 53173077 T1A 405X40X203.2 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

4

ชิ้น 6,038.00 - 6,038.00
68 53173594 T1A 405X40X203.2 SGB80-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 5,750.00 - 5,750.00
68 53174065 T1A 180X6X31.75 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

57

ชิ้น 454.00 - 454.00
68 53174407 T1A 355X40X152.4 SGB80-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 4,660.00 - 4,660.00
68 53174415 T1A 500X80X205 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 20,433.00 - 20,433.00
68 53178183 T1A 205X25X50.80MM SGB46JVS 35 Grinding Wheel (Blue)

9

ชิ้น 1,087.00 - 1,087.00
68 53182113 T1A 510X50X127 SGB46KVS 45M/S Grinding Wheel (Blue)

3

ชิ้น 14,007.00 - 14,007.00
68 53185213 T5A 16X16X6 SGB60KVS P=10, F=6 Grinding Wheel (blue)

85

ชิ้น 324.00 - 324.00
68 53185216 T5A 32x32x10 MM SGB60-JVS 35M/ Grinding Wheel (Blue)

11

ชิ้น 228.00 - 228.00
68 53191091 T1A 150X6X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

31

ชิ้น 262.00 - 262.00
68 53199668 T1A 405X20X127 SGB60-KVS 35 M/ Grinding Wheel (Blue) ยกเลิก

1

ชิ้น 3,770.00 - 3,770.00
68 53199785 T5A 205X32X31.75 SGB80KVS 35M/ Grinding Wheel (Blue)

4

ชิ้น 1,530.00 - 1,530.00
68 53243025 T1A 405X50X203 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

2

ชิ้น 5,649.00 - 5,649.00
68 53256247 T1A 225X25X50.8 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

8

ชิ้น 1,449.00 - 1,449.00
68 53263174 T1A 510X38X203.2 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 8,630.00 - 8,630.00
68 53263837 T1A 205X20X31.75 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

77

ชิ้น 1,113.00 - 1,113.00
68 53274442 T1A 760X50X304.8 SGB80-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 38,260.00 - 38,260.00
68 53275056 T1A 180X16X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

6

ชิ้น 567.00 - 567.00
68 53281383 T1A 180X6X31.75 SGB100KVS 35m/ Grinding Wheel (Blue)

12

ชิ้น 462.00 - 462.00
68 53284775 T1A 355X32X127 SGB46JVS 35m/s Grinding Wheel (Blue)

19

ชิ้น 4,473.00 - 4,473.00
68 53296743 T1A 180X20X31.75 SGB46KVS 35m/ Grinding Wheel (Blue)

32

ชิ้น 830.00 - 830.00
68 53325720 T1A 355X32X127mm SGB60JVS 35m/ Grinding Wheel (Blue)

5

ชิ้น 4,347.00 - 4,347.00
68 53327134 T1A 780X65X304.8 SGB60IVS 45M/ Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 50,667.00 - 50,667.00
68 53333313 T1A 305X38X127 SGB60KVS 45 m/s Grinding Wheel (Blue)

7

ชิ้น 3,318.00 - 3,318.00
68 53333314 T1A 205X32X31.75mm. SGB100-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 2,153.00 - 2,153.00
68 53333315 T1A 205X32X31.75mm. SGB80-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 2,153.00 - 2,153.00
68 53333316 T1A 205X50X31.75mm. SGB100-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 2,258.00 - 2,258.00
68 53333317 T1A 205X50X31.75mm. SGB80-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 2,258.00 - 2,258.00
68 53333318 T1A 205X50X31.75mm. SGB60-JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 2,258.00 - 2,258.00
68 53341564 T1A 405X50X203.2MM. SGB100-KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 9,828.00 - 9,828.00
68 53350036 T1A 355X32X127 SGB46KVS Grinding Wheel (Blue)

7

ชิ้น 4,473.00 - 4,473.00
68 53468261 T1A 305X40X127 SGB80HVS Grinding Wheel (blue)

2

ชิ้น 3,845.00 - 3,845.00
68 53468263 T1A 305X50X127 SGB80HVS Grinding Wheel (blue)

2

ชิ้น 4,650.00 - 4,650.00
68 63657840 T1A 355X50X127 SGB80HVS 35m/s Grinding Wheel (Blue)

26

ชิ้น 6,069.00 - 6,069.00
68 63659847 T1A 355X40X127 SGB80HVS Grinding Wheel (Blue)

40

ชิ้น 4,757.00 - 4,757.00
68 63671856 T1A 100X10X31.75 SGB46KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 238.00 - 238.00
68 63671858 T1A 100X10X31.75 SGB80-KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 238.00 - 238.00
68 63671860 T1A 100X13X31.75 SGB46KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 263.00 - 263.00
68 63675254 T1A 100X10X31.75 SGB100-KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 215.00 - 215.00
68 63675262 T1A 100X10X31.75 SGB100JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 205.00 - 205.00
68 63676479 T1A 510X50X127 3GB60-JVS

Pre-Order

ชิ้น 13,600.00 - 13,600.00
68 63678657 T1A 410X45X127 SGB150KVS Grinding Wheel (Blue)

10

ชิ้น 8,967.00 - 8,967.00
68 63694286 T1A 405X40X203.2 SGB60KVS 45m/ Grinding Wheel (Blue)

2

ชิ้น 6,153.00 - 6,153.00
68 83159375 T5A 20X20X6 SGB60KVS Grinding Wheel (Blue)

48

ชิ้น 325.00 - 325.00
68 83159859 T7A 355X50X127 R2S=195X3 SGB60 Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 8,130.00 - 8,130.00