Home > เครื่องมือช่าง > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AO BORIDE
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AO BORIDE
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AO BORIDE (AO)
เป็นหินขัดที่มีความแข็งปานกลางที่นิยมใช้กันประเภทหนึ่ง ภายในหินขัดจะมี น้ำมันผสมอยู่ ทำให้เวลาขัดไม่ต้องใช้น้ำมันช่วยมาก

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
05 033113 Polishing Stone AO #120 (1/8X1/4X6 in.)

26

ชิ้น 94.00 - 94.00
05 033117 Polishing Stone AO #120 (1/8x1/2x6 in.)

72

ชิ้น 104.00 - 104.00
05 033129 Polishing Stone AO #120 (1/4x1/4x6 in.)

22

ชิ้น 100.00 - 100.00
05 033133 Polishing Stone AO #120 (1/4x1/2x6 in.)

28

ชิ้น 135.00 - 135.00
05 033137 Polishing Stone AO #120 (1/4x1x6 in.)

20

ชิ้น 194.00 - 194.00
05 033145 Polishing Stone AO #120 (1/2x1/2x6 in.)

12

ชิ้น 172.00 - 172.00
05 033149 Polishing Stone AO #120 (1/2x1x6 in.)

40

ชิ้น 258.00 - 258.00
05 033401 Polishing Stone AO #220 (1/16X1/4X6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 81.00 - 81.00
05 033413 Polishing Stone AO #220 (1/8X1/4X6 in.)

83

ชิ้น 94.00 - 94.00
05 033417 Polishing Stone AO #220 (1/8x1/2x6 in.)

19

ชิ้น 104.00 - 104.00
05 033429 Polishing Stone AO #220 (1/4x1/4x6 in.)

13

ชิ้น 100.00 - 100.00
05 033433 Polishing Stone AO #220 (1/4x1/2x6 in.)

36

ชิ้น 135.00 - 135.00
05 033437 Polishing Stone AO #220 (1/4x1x6 in.)

70

ชิ้น 194.00 - 194.00
05 033445 Polishing Stone AO #220 (1/2x1/2x6 in.)

18

ชิ้น 172.00 - 172.00
05 033449 Polishing Stone AO #220 (1/2x1x6 in.)

17

ชิ้น 258.00 - 258.00
05 033601 Polishing Stone AO #320 (1/16X1/4X6)

168

ชิ้น 91.00 - 91.00
05 033613 Polishing Stone AO #320 (1/8X1/4X6 in.)

60

ชิ้น 107.00 - 107.00
05 033617 Polishing Stone AO #320 (1/8x1/2x6 in.)

20

ชิ้น 123.00 - 123.00
05 033629 Polishing Stone AO #320 (1/4x1/4x6 in.)

18

ชิ้น 123.00 - 123.00
05 033633 Polishing Stone AO #320 (1/4x1/2x6 in.)

18

ชิ้น 152.00 - 152.00
05 033637 Polishing Stone AO #320 (1/4x1x6 in.)

10

ชิ้น 227.00 - 227.00
05 033645 Polishing Stone AO #320 (1/2x1/2x6 in.)

23

ชิ้น 214.00 - 214.00
05 033649 Polishing Stone AO #320 (1/2x1x6 in.)

12

ชิ้น 296.00 - 296.00
05 033701 Polishing Stone AO #400 (1/16X1/4X6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 94.00 - 94.00
05 033713 Polishing Stone AO #400 (1/8X1/4X6 in.)

53

ชิ้น 110.00 - 110.00
05 033717 Polishing Stone AO #400 (1/8X1/2X6 in.)

58

ชิ้น 127.00 - 127.00
05 033729 Polishing Stone AO #400 (1/4x1/4x6 in.)

22

ชิ้น 127.00 - 127.00
05 033733 Polishing Stone AO #400 (1/4x1/2x6 in.)

24

ชิ้น 156.00 - 156.00
05 033737 Polishing Stone AO #400 (1/4x1x6 in.)

12

ชิ้น 234.00 - 234.00
05 033745 Polishing Stone AO #400 (1/2x1/2x6 in.)

22

ชิ้น 221.00 - 221.00
05 033749 Polishing Stone AO #400 (1/2x1x6 in.)

34

ชิ้น 306.00 - 306.00
05 033901 Polishing Stone AO #600 (1/16X1/4X6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 107.00 - 107.00
05 033913 Polishing Stone AO #600 (1/8X1/4X6 in.)

114

ชิ้น 129.00 - 129.00
05 033917 Polishing Stone AO #600 (1/8X1/2X6 in.)

50

ชิ้น 145.00 - 145.00
05 033929 Polishing Stone AO #600 (1/4X1/4X6 in.)

30

ชิ้น 149.00 - 149.00
05 033933 Polishing Stone AO #600 (1/4X1/2X6 in.)

32

ชิ้น 181.00 - 181.00
05 033937 Polishing Stone AO #600 (1/4X1X6 in.)

9

ชิ้น 271.00 - 271.00
05 033945 Polishing Stone AO #600 (1/2X1/2X6 in.)

17

ชิ้น 278.00 - 278.00
05 033949 Polishing Stone AO #600 (1/2X1X6 in.)

8

ชิ้น 375.00 - 375.00