Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AS-9 
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AS-9 
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AS-9  (AS-9)
เป็นหินที่ใช้ขัดผิวเเม่พิมพ์ที่ผ่านการสปาร์คเหมือนกับ AM-8 แต่มีความนิ่มกว่า จึง เหมาะสำหรับขัดเเม่พิมพ์ด้วยมือ
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
05 021260 Polishing Stone AS-9 #120 (1/16x1/4x6 in.) 0 ชิ้น 87.00 - 87.00
05 021270 Polishing Stone AS-9 #120 (1/16x1/2x6 in.) 24 ชิ้น 91.00 - 91.00
05 021290 Polishing Stone AS-9 #120 (1/8x1/4x6 in.) 58 ชิ้น 87.00 - 87.00
05 021300 Polishing Stone AS-9 #120 (1/8x1/2x6 in.) 96 ชิ้น 104.00 - 104.00
05 021340 Polishing Stone AS-9 #120 (1/4x1/4x6 in.) 22 ชิ้น 100.00 - 100.00
05 021350 Polishing Stone AS-9 #120 (1/4x1/2x6 in.) 14 ชิ้น 135.00 - 135.00
05 021360 Polishing Stone AS-9 #120 (1/4x1x6 in.) 21 ชิ้น 194.00 - 194.00
05 021480 Polishing Stone AS-9 #180 (1/16X1/4X6 in.) 43 ชิ้น 87.00 - 87.00
05 021490 Polishing Stone AS-9 #180 (1/16X1/2X6 in.) 25 ชิ้น 91.00 - 91.00
05 021510 Polishing Stone AS-9 #180 (1/8x1/4x6 in.) 106 ชิ้น 87.00 - 87.00
05 021520 Polishing Stone AS-9 #180 (1/8x1/2x6 in.) 36 ชิ้น 104.00 - 104.00
05 021560 Polishing Stone AS-9 #180 (1/4x1/4x6 in.) 36 ชิ้น 100.00 - 100.00
05 021570 Polishing Stone AS-9 #180 (1/4X1/2X6 in.) 41 ชิ้น 135.00 - 135.00
05 021580 Polishing Stone AS-9 #180 (1/4x1x6 in.) 23 ชิ้น 194.00 - 194.00
05 021590 Polishing Stone AS-9 #220 (1/16x1/4x6 in.) 24 ชิ้น 87.00 - 87.00
05 021600 Polishing Stone AS-9 #220 (1/16X1/2X6 in.) 24 ชิ้น 91.00 - 91.00
05 021620 Polishing Stone AS-9 #220 (1/8x1/4x6 in.) 21 ชิ้น 87.00 - 87.00
05 021630 Polishing Stone AS-9 #220 (1/8X1/2x6 in.) 65 ชิ้น 104.00 - 104.00
05 021670 Polishing Stone AS-9 #220 (1/4x1/4x6 in.) 28 ชิ้น 100.00 - 100.00
05 021680 Polishing Stone AS-9 #220 (1/4x1/2x6 in.) 24 ชิ้น 135.00 - 135.00
05 021690 Polishing Stone AS-9 #220 (1/4x1x6 in.) 29 ชิ้น 194.00 - 194.00
05 021730 Polishing Stone AS-9 #280 (1/8x1/4x6 in.) 12 ชิ้น 104.00 - 104.00
05 021740 Polishing Stone AS-9 #280 (1/8x1/2x6 in.) 12 ชิ้น 116.00 - 116.00
05 021780 Polishing Stone AS-9 #280 (1/4x1/4x6 in.) 12 ชิ้น 116.00 - 116.00
05 021790 Polishing Stone AS-9 #280 (1/4x1/2X6 in.) 57 ชิ้น 156.00 - 156.00
05 021800 Polishing Stone AS-9 #280 (1/4x1x6 in.) 18 ชิ้น 227.00 - 227.00
05 021810 Polishing Stone AS-9 #320 (1/16X1/4X6 in.) 69 ชิ้น 96.00 - 96.00
05 021820 Polishing Stone AS-9 #320 (1/16X1/2X6 in.) 26 ชิ้น 100.00 - 100.00
05 021840 Polishing Stone AS-9 #320 (1/8x1/4x6 in.) 113 ชิ้น 104.00 - 104.00
05 021850 Polishing Stone AS-9 #320 (1/8x1/2x6 in.) 59 ชิ้น 116.00 - 116.00
05 021890 Polishing Stone AS-9 #320 (1/4x1/4x6 in.) 6 ชิ้น 116.00 - 116.00
05 021900 Polishing Stone AS-9 #320 (1/4x1/2x6 in.) 16 ชิ้น 156.00 - 156.00
05 021910 Polishing Stone AS-9 #320 (1/4x1x6 in.) 40 ชิ้น 227.00 - 227.00
05 021950 Polishing Stone AS-9 #400 (1/8x1/4x6 in.) 133 ชิ้น 107.00 - 107.00
05 021960 Polishing Stone AS-9 #400 (1/8x1/2x6 in.) 43 ชิ้น 120.00 - 120.00
05 022000 Polishing Stone AS-9 #400 (1/4x1/4x6 in.) 33 ชิ้น 120.00 - 120.00
05 022010 Polishing Stone AS-9 #400 (1/4x1/2x6 in.) 84 ชิ้น 162.00 - 162.00
05 022020 Polishing Stone AS-9 #400 (1/4x1x6 in.) 6 ชิ้น 234.00 - 234.00
05 022170 Polishing Stone AS-9 #600 (1/8x1/4x6 in.) 17 ชิ้น 116.00 - 116.00
05 022180 Polishing Stone AS-9 #600 (1/8x1/2x6 in.) 52 ชิ้น 129.00 - 129.00
05 022220 Polishing Stone AS-9 #600 (1/4X1/4X6 in.) 22 ชิ้น 135.00 - 135.00
05 022230 Polishing Stone AS-9 #600 (1/4X1/2X6 in.) 36 ชิ้น 181.00 - 181.00
05 022240 Polishing Stone AS-9 #600 (1/4x1x6 in.) 14 ชิ้น 271.00 - 271.00