Home > เม็ดมีด > TURNING > External turning tools CLNR/L
External turning tools CLNR/L
External turning tools CLNR/L (CLNR/L)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
65 MCLNR2525M12 HOLDER MCLNR2525M12 1 ชิ้น 637.00 - 637.00
65 PCLNR2020K12 HOLDER PCLNR2020-K12 4 ชิ้น 1,090.00 - 1,090.00