EXTERNAL TURNING TOOLS DVJNR/L  ITT Turning
EXTERNAL TURNING TOOLS DVJNR/L  ITT (DVJNR/L)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
018 DVJNR2020K16 HOLDER DVJNR2020K-16

4

ชิ้น 595.00 - 595.00
018 DVJNR2525M16 HOLDER DVJNR2525M-16

5

ชิ้น 709.00 - 709.00