Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > พั้นช์บอลล็อค > บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์
บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ INT พั้นช์บอลล็อค
บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ (INTP136)
บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ BLOCK PUNCHES FREE SIZE TYPE

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ INTP136
บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ INTP136
บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ INTP136
บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ INTP136