Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > พั้นช์บอลล็อค > BLOCK PUNCHES FREE SIZE TYPE บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ INT
บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ INT พั้นช์บอลล็อค
BLOCK PUNCHES FREE SIZE TYPE บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ INT (INTP136)
BLOCK PUNCHES FREE SIZE TYPE บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ BLOCK PUNCHES FREE SIZE TYPE

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ INTP136
บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ INTP136
บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ INTP136
บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ INTP136