Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > พั้นช์บอลล็อค > พั้นช์ตรง
พั้นช์ตรง INT พั้นช์บอลล็อค
พั้นช์ตรง (INTP140)
พั้นช์ตรง STRAIGHT PUNCHES

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
พั้นช์ตรง INTP140
พั้นช์ตรง INTP140
พั้นช์ตรง INTP140
พั้นช์ตรง INTP140