Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > พั้นช์บอลล็อค > บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์
บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์ INT พั้นช์บอลล็อค
บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์ (INTP150)
บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์ JECTOR BLOCK PUNCH BLANKS

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์ INTP150
บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์ INTP150