Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > พั้นช์บอลล็อค > JECTOR BLOCK PUNCH BLANKS บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์ INT
บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์ INT พั้นช์บอลล็อค
JECTOR BLOCK PUNCH BLANKS บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์ INT (INTP150)
JECTOR BLOCK PUNCH BLANKS บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์ JECTOR BLOCK PUNCH BLANKS

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์ INTP150
บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์ INTP150