Home > Punches Dies Retainers > พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป > พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์
พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์
พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์ (INTP173)
พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
07 EPSA10 พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSA10 0 ชิ้น 1,355.00 - 1,355.00
07 EPSA10-L พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSA10-L 22 ชิ้น 1,355.00 - 1,355.00
07 EPSA10-R พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSA10-R 7 ชิ้น 1,355.00 - 1,355.00
07 EPSA14 พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSA14 0 ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
07 EPSA14-L พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSA14-L 23 ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
07 EPSA14-R พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSA14-R 5 ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
07 EPSB16 พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSB16 0 ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
07 EPSB16-L พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSB16-L 42 ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
07 EPSB16-R พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSB16-R 33 ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
07 EPSB20 พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSB20 0 ชิ้น 1,460.00 - 1,460.00
07 EPSB20-L พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSB20-L 12 ชิ้น 1,460.00 - 1,460.00
07 EPSB20-R พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSB20-R 26 ชิ้น 1,460.00 - 1,460.00
พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์ INTP173