Home > Punches Dies Retainers > พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป > พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์
พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์
พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์ (INTP173)
พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
07 EPSA10 พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSA10

Pre-Order

ชิ้น 1,355.00 - 1,355.00
07 EPSA10-L พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSA10-L

22

ชิ้น 1,355.00 - 1,355.00
07 EPSA10-R พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSA10-R

7

ชิ้น 1,355.00 - 1,355.00
07 EPSA14 พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSA14

Pre-Order

ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
07 EPSA14-L พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSA14-L

23

ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
07 EPSA14-R พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSA14-R

5

ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
07 EPSB16 พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSB16

Pre-Order

ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
07 EPSB16-L พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSB16-L

42

ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
07 EPSB16-R พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSB16-R

33

ชิ้น 1,420.00 - 1,420.00
07 EPSB20 พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSB20

Pre-Order

ชิ้น 1,460.00 - 1,460.00
07 EPSB20-L พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSB20-L

11

ชิ้น 1,460.00 - 1,460.00
07 EPSB20-R พั้นช์ขึ้นรูปสัญลักษณ์ EPSB20-R

24

ชิ้น 1,460.00 - 1,460.00
พั้นช์ขึ้นรูปตัวอักษรและสัญลักษณ์ INTP173