Home > Punches Dies Retainers > พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป > ไดเช็คบัททอน
ไดเช็คบัททอน
ไดเช็คบัททอน (INTP174)
ไดเช็คบัททอน
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
07 DCB13 ไดเช็คบัททอน DCB13 63 ชิ้น 400.00 - 400.00
07 DCB16 ไดเช็คบัททอน DCB16 30 ชิ้น 450.00 - 450.00
ไดเช็คบัททอน INTP174