Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป > พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป ไดเช็คบัททอน INT
ไดเช็คบัททอน INT พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป
พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป ไดเช็คบัททอน INT (INTP174)
พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป ไดเช็คบัททอน

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
07 DCB13 ไดเช็คบัททอน DCB13

61

ชิ้น 400.00 - 400.00
07 DCB16 ไดเช็คบัททอน DCB16

52

ชิ้น 450.00 - 450.00
ไดเช็คบัททอน INTP174