Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง - NC PROCESS
ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง - NC PROCESS INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง - NC PROCESS (INTP231)
ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง - NC PROCESS

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 DR-ALH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ALH10

6

ชุด 861.00 - 861.00
08 DR-ALH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ALH13

Pre-Order

ชุด 891.00 - 891.00
08 DR-ALH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ALH16

42

ชุด 913.00 - 913.00
08 DR-ALH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ALH20

31

ชุด 973.00 - 973.00
08 DR-ALH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ALH25

29

ชุด 1,020.00 - 1,020.00
08 DR-ANH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ANH10

6

ชิ้น 640.00 - 640.00
08 DR-ANH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ANH13

Pre-Order

ชิ้น 666.00 - 666.00
08 DR-ANH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ANH16

42

ชิ้น 688.00 - 688.00
08 DR-ANH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ANH20

31

ชิ้น 731.00 - 731.00
08 DR-ANH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ANH25

29

ชิ้น 774.00 - 774.00
08 DRARH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRARH10

6

ชุด 671.00 - 671.00
08 DRARH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRARH13

Pre-Order

ชุด 701.00 - 701.00
08 DRARH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRARH16

42

ชุด 722.00 - 722.00
08 DRARH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRARH20

31

ชุด 766.00 - 766.00
08 DRARH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRARH25

29

ชุด 813.00 - 813.00
08 DR-BLH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BLH10

28

ชุด 917.00 - 917.00
08 DR-BLH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BLH13

11

ชุด 942.00 - 942.00
08 DR-BLH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BLH16

24

ชุด 973.00 - 973.00
08 DR-BLH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BLH20

11

ชุด 1,020.00 - 1,020.00
08 DR-BLH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BLH25

20

ชุด 1,076.00 - 1,076.00
08 DR-BNH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BNH10

28

ชิ้น 696.00 - 696.00
08 DR-BNH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BNH13

11

ชิ้น 718.00 - 718.00
08 DR-BNH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BNH16

24

ชิ้น 749.00 - 749.00
08 DR-BNH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BNH20

11

ชิ้น 778.00 - 778.00
08 DR-BNH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BNH25

20

ชิ้น 830.00 - 830.00
08 DRBRH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRBRH10

28

ชุด 727.00 - 727.00
08 DRBRH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRBRH13

11

ชุด 752.00 - 752.00
08 DRBRH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRBRH16

24

ชุด 783.00 - 783.00
08 DRBRH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRBRH20

11

ชุด 813.00 - 813.00
08 DRBRH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRBRH25

20

ชุด 869.00 - 869.00
08 EBPL10 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL10

533

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL13 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL13

969

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL16 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL16

326

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL20 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL20

498

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPL25 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL25

234

ชิ้น 140.00 - 140.00
ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง - กระบวนการ NC INTP231