Home > Punches Dies Retainers > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูงสำหรับงานหนัก - กระบวนการ NC
ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูงสำหรับงานหนัก - กระบวนการ NC
ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูงสำหรับงานหนัก - กระบวนการ NC (INTP232)
ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูงสำหรับงานหนัก - กระบวนการ NC
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 DRACH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DRACH10 41 ชิ้น 830.00 - 830.00
08 DRACH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DRACH13 23 ชิ้น 865.00 - 865.00
08 DRACH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DRACH16 30 ชิ้น 895.00 - 895.00
08 DRACH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DRACH20 46 ชิ้น 942.00 - 942.00
08 DRACH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DRACH25 29 ชิ้น 1,008.00 - 1,008.00
08 DR-AHH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DR-AHH10 41 ชุด 1,020.00 - 1,020.00
08 DR-AHH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DR-AHH13 23 ชุด 1,055.00 - 1,055.00
08 DR-AHH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DR-AHH16 30 ชุด 1,086.00 - 1,086.00
08 DR-AHH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DR-AHH20 46 ชุด 1,150.00 - 1,150.00
08 DR-AHH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-AHH25 29 ชุด 1,215.00 - 1,215.00
08 DR-ASH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ASH10 41 ชิ้น 800.00 - 800.00
08 DR-ASH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ASH13 23 ชิ้น 830.00 - 830.00
08 DR-ASH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ASH16 30 ชิ้น 861.00 - 861.00
08 DR-ASH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ASH20 46 ชิ้น 908.00 - 908.00
08 DR-ASH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ASH25 29 ชิ้น 969.00 - 969.00
08 DRBCH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DRACH10 23 ชิ้น 960.00 - 960.00
08 DRBCH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DRACH13 10 ชิ้น 990.00 - 990.00
08 DRBCH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DRACH16 8 ชิ้น 1,025.00 - 1,025.00
08 DRBCH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DRACH20 7 ชิ้น 1,068.00 - 1,068.00
08 DRBCH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DRACH25 14 ชิ้น 1,133.00 - 1,133.00
08 DR-BHH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DR-BHH10 23 ชุด 1,150.00 - 1,150.00
08 DR-BHH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DR-BHH13 10 ชุด 1,181.00 - 1,181.00
08 DR-BHH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DR-BHH16 8 ชุด 1,215.00 - 1,215.00
08 DR-BHH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DR-BHH20 7 ชุด 1,276.00 - 1,276.00
08 DR-BHH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC)งานหนัก DR-BHH25 14 ชุด 1,340.00 - 1,340.00
08 DR-BSH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BSH10 23 ชิ้น 930.00 - 930.00
08 DR-BSH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BSH13 10 ชิ้น 956.00 - 956.00
08 DR-BSH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BSH16 8 ชิ้น 990.00 - 990.00
08 DR-BSH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BSH20 7 ชิ้น 1,034.00 - 1,034.00
08 DR-BSH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BSH25 14 ชิ้น 1,094.00 - 1,094.00
08 EBPL10 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL10 641 ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL13 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL13 895 ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL16 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL16 493 ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL20 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL20 223 ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPL25 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL25 112 ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPL32 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL32 69 ชิ้น 160.00 - 160.00
08 EBPL38 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL38 93 ชิ้น 185.00 - 185.00
08 EBPL45 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL45 84 ชิ้น 200.00 - 200.00
ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูงสำหรับงานหนัก - กระบวนการ NC INTP232