Home > Punches Dies Retainers > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC-PROCESS
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC-PROCESS
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC-PROCESS (INTP233)
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC-PROCESS
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 EBPA10 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA10 41 ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPA13 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA13 17 ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPA16 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA16 82 ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPA20 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA20 100 ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPA25 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA25 30 ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPA32 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA32 24 ชิ้น 160.00 - 160.00
08 EBPA38 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA38 27 ชิ้น 185.00 - 185.00
08 EBPA45 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA45 20 ชิ้น 200.00 - 200.00
08 ENAL10 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL10 286 ชุด 275.00 - 275.00
08 ENAL13 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL13 84 ชุด 300.00 - 300.00
08 ENAL16 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL16 60 ชุด 310.00 - 310.00
08 ENAL20 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL20 91 ชุด 325.00 - 325.00
08 ENAL25 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL25 21 ชุด 360.00 - 360.00
08 ENAL32 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL32 1 ชุด 410.00 - 410.00
08 ENAL38 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL38 17 ชุด 480.00 - 480.00
08 ENAL45 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL45 15 ชุด 550.00 - 550.00
08 EN-AN10 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN10 286 ชิ้น 255.00 - 255.00
08 EN-AN13 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN13 84 ชิ้น 280.00 - 280.00
08 EN-AN16 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN16 60 ชิ้น 290.00 - 290.00
08 EN-AN20 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN20 91 ชิ้น 305.00 - 305.00
08 EN-AN25 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN25 21 ชิ้น 340.00 - 340.00
08 EN-AN32 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN32 1 ชิ้น 390.00 - 390.00
08 EN-AN38 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN38 17 ชิ้น 460.00 - 460.00
08 EN-AN45 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN45 15 ชิ้น 530.00 - 530.00
08 EN-CA10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA10 41 ชุด 395.00 - 395.00
08 EN-CA13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA13 17 ชุด 420.00 - 420.00
08 EN-CA16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA16 60 ชุด 430.00 - 430.00
08 EN-CA20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA20 91 ชุด 465.00 - 465.00
08 EN-CA25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA25 21 ชุด 500.00 - 500.00
08 EN-CA32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA32 1 ชุด 570.00 - 570.00
08 EN-CA38 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA38 17 ชุด 665.00 - 665.00
08 EN-CA45 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA45 15 ชุด 750.00 - 750.00
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC-PROCESS INTP233