Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC PROCESS INT
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC PROCESS INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC PROCESS INT (INTP233)
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC PROCESS

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 EBPA10 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA10

41

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPA13 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA13

17

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPA16 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA16

82

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPA20 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA20

100

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPA25 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA25

30

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPA32 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA32

24

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 EBPA38 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA38

27

ชิ้น 185.00 - 185.00
08 EBPA45 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA45

20

ชิ้น 200.00 - 200.00
08 ENAL10 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL10

286

ชุด 275.00 - 275.00
08 ENAL13 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL13

82

ชุด 300.00 - 300.00
08 ENAL16 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL16

60

ชุด 310.00 - 310.00
08 ENAL20 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL20

91

ชุด 325.00 - 325.00
08 ENAL25 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL25

21

ชุด 360.00 - 360.00
08 ENAL32 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL32

1

ชุด 410.00 - 410.00
08 ENAL38 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL38

17

ชุด 480.00 - 480.00
08 ENAL45 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL45

15

ชุด 550.00 - 550.00
08 EN-AN10 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN10

286

ชิ้น 255.00 - 255.00
08 EN-AN13 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN13

82

ชิ้น 280.00 - 280.00
08 EN-AN16 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN16

60

ชิ้น 290.00 - 290.00
08 EN-AN20 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN20

91

ชิ้น 305.00 - 305.00
08 EN-AN25 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN25

21

ชิ้น 340.00 - 340.00
08 EN-AN32 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN32

1

ชิ้น 390.00 - 390.00
08 EN-AN38 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN38

17

ชิ้น 460.00 - 460.00
08 EN-AN45 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN45

15

ชิ้น 530.00 - 530.00
08 EN-CA10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA10

41

ชุด 395.00 - 395.00
08 EN-CA13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA13

17

ชุด 420.00 - 420.00
08 EN-CA16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA16

60

ชุด 430.00 - 430.00
08 EN-CA20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA20

91

ชุด 465.00 - 465.00
08 EN-CA25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA25

21

ชุด 500.00 - 500.00
08 EN-CA32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA32

1

ชุด 570.00 - 570.00
08 EN-CA38 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA38

17

ชุด 665.00 - 665.00
08 EN-CA45 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA45

15

ชุด 750.00 - 750.00
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC-PROCESS INTP233