Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์ แบบสี่เหลี่ยม รุ่น MANUAL PROCESS INT
ชุดรีเทนเนอร์ แบบสี่เหลี่ยม รุ่น MANUAL PROCESS INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์ แบบสี่เหลี่ยม รุ่น MANUAL PROCESS INT (INTP238)
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์ แบบสี่เหลี่ยม รุ่น MANUAL PROCESS

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 SBD10 แผ่นกันหลัง SBD10

11

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBD13 แผ่นกันหลัง SBD13

24

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBD16 แผ่นกันหลัง SBD16

4

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBD20 แผ่นกันหลัง SBD20

18

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBD25 แผ่นกันหลัง SBD25

12

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBD32 แผ่นกันหลัง SBD32

65

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBD38 แผ่นกันหลัง SBD38

13

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBD45 แผ่นกันหลัง SBD45

34

ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SBP10 แผ่นกันหลัง SBP10

10

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBP13 แผ่นกันหลัง SBP13

33

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBP16 แผ่นกันหลัง SBP16

38

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBP20 แผ่นกันหลัง SBP20

22

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBP25 แผ่นกันหลัง SBP25

10

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBP32 แผ่นกันหลัง SBP32

49

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBP38 แผ่นกันหลัง SBP38

50

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBP45 แผ่นกันหลัง SBP45

77

ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SRA10 Bodyพั้นช์ไดกลมรุ่น SRA10

29

ชิ้น 255.00 - 255.00
08 SRA13 Bodyพั้นช์ไดกลมรุ่น SRA13

22

ชิ้น 255.00 - 255.00
08 SRA16 Bodyพั้นช์ไดกลมรุ่น SRA16

19

ชิ้น 290.00 - 290.00
08 SRA20 Bodyพั้นช์ไดกลมรุ่น SRA20

13

ชิ้น 290.00 - 290.00
08 SRA25 Bodyพั้นช์ไดกลมรุ่น SRA25

67

ชิ้น 340.00 - 340.00
08 SRA32 Bodyพั้นช์ไดกลมรุ่น SRA32

11

ชิ้น 390.00 - 390.00
08 SRA38 Bodyพั้นช์ไดกลมรุ่น SRA38

11

ชิ้น 390.00 - 390.00
08 SRA45 Bodyพั้นช์ไดกลมรุ่น SRA45

24

ชิ้น 530.00 - 530.00
08 SR-AD10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AD10

11

ชุด 425.00 - 425.00
08 SR-AD13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AD13

22

ชุด 425.00 - 425.00
08 SR-AD16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AD16

4

ชุด 470.00 - 470.00
08 SR-AD20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AD20

13

ชุด 470.00 - 470.00
08 SR-AD25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AD25

12

ชุด 575.00 - 575.00
08 SR-AD32 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AD32

11

ชุด 610.00 - 610.00
08 SR-AD38 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AD38

11

ชุด 610.00 - 610.00
08 SR-AD45 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AD45

24

ชุด 770.00 - 770.00
08 SRAL10 ตัวยึดพั้นช์ ไม่รวมแผ่นกั้นหลังSRAL10

29

ชุด 315.00 - 315.00
08 SRAL13 ตัวยึดพั้นช์ ไม่รวมแผ่นกั้นหลังSRAL13

22

ชุด 315.00 - 315.00
08 SRAL16 ตัวยึดพั้นช์ ไม่รวมแผ่นกั้นหลังSRAL16

19

ชุด 350.00 - 350.00
08 SRAL20 ตัวยึดพั้นช์ ไม่รวมแผ่นกั้นหลังSRAL20

13

ชุด 350.00 - 350.00
08 SRAL25 ตัวยึดพั้นช์ ไม่รวมแผ่นกั้นหลังSRAL25

67

ชุด 400.00 - 400.00
08 SRAL32 ตัวยึดพั้นช์ ไม่รวมแผ่นกั้นหลังSRAL32

11

ชุด 450.00 - 450.00
08 SRAL38 ตัวยึดพั้นช์ ไม่รวมแผ่นกั้นหลังSRAL38

11

ชุด 450.00 - 450.00
08 SRAL45 ตัวยึดพั้นช์ ไม่รวมแผ่นกั้นหลังSRAL45

24

ชุด 710.00 - 710.00
08 SR-AR10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AR10

10

ชุด 425.00 - 425.00
08 SR-AR13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AR13

22

ชุด 425.00 - 425.00
08 SR-AR16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AR16

19

ชุด 470.00 - 470.00
08 SR-AR20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AR20

13

ชุด 470.00 - 470.00
08 SR-AR25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AR25

10

ชุด 575.00 - 575.00
08 SR-AR32 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AR32

11

ชุด 610.00 - 610.00
08 SR-AR38 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AR38

11

ชุด 610.00 - 610.00
08 SR-AR45 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-AR45

24

ชุด 770.00 - 770.00
08 SRB10 Bodyพั้นช์ไดรูปร่าง SRB10

126

ชิ้น 290.00 - 290.00
08 SRB13 Bodyพั้นช์ไดรูปร่าง SRB13

21

ชิ้น 290.00 - 290.00
08 SRB16 Bodyพั้นช์ไดรูปร่าง SRB16

31

ชิ้น 320.00 - 320.00
08 SRB20 Bodyพั้นช์ไดรูปร่าง SRB20

10

ชิ้น 320.00 - 320.00
08 SRB25 Bodyพั้นช์ไดรูปร่าง SRB25

19

ชิ้น 375.00 - 375.00
08 SRB32 Bodyพั้นช์ไดรูปร่าง SRB32

25

ชิ้น 425.00 - 425.00
08 SRB38 Bodyพั้นช์ไดรูปร่าง SRB38

18

ชิ้น 425.00 - 425.00
08 SRB45 Bodyพั้นช์ไดรูปร่าง SRB45

26

ชิ้น 560.00 - 560.00
08 SR-BD10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BD10

11

ชุด 460.00 - 460.00
08 SR-BD13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BD13

21

ชุด 460.00 - 460.00
08 SR-BD16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BD16

4

ชุด 500.00 - 500.00
08 SR-BD20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BD20

10

ชุด 500.00 - 500.00
08 SR-BD25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BD25

12

ชุด 575.00 - 575.00
08 SR-BD32 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BD32

25

ชุด 645.00 - 645.00
08 SR-BD38 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BD38

13

ชุด 645.00 - 645.00
08 SR-BD45 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BD45

26

ชุด 800.00 - 800.00
08 SRBL10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SRBL10

126

ชุด 350.00 - 350.00
08 SRBL13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SRBL13

21

ชุด 350.00 - 350.00
08 SRBL16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SRBL16

31

ชุด 380.00 - 380.00
08 SRBL20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SRBL20

10

ชุด 380.00 - 380.00
08 SRBL25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SRBL25

19

ชุด 435.00 - 435.00
08 SRBL32 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SRBL32

25

ชุด 485.00 - 485.00
08 SRBL38 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SRBL38

18

ชุด 485.00 - 485.00
08 SRBL45 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SRBL45

26

ชุด 620.00 - 620.00
08 SR-BR10 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BR10

10

ชุด 460.00 - 460.00
08 SR-BR13 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BR13

21

ชุด 460.00 - 460.00
08 SR-BR16 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BR16

31

ชุด 500.00 - 500.00
08 SR-BR20 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BR20

10

ชุด 500.00 - 500.00
08 SR-BR25 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BR25

10

ชุด 575.00 - 575.00
08 SR-BR32 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BR32

25

ชุด 645.00 - 645.00
08 SR-BR38 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BR38

18

ชุด 645.00 - 645.00
08 SR-BR45 ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม(Manual) SR-BR45

26

ชุด 800.00 - 800.00
ชุดรีเทนเนอร์ แบบสี่เหลี่ยม รุ่น MANUAL PROCESS INTP238