Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS INT
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS INT (INTP241)
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 SBBP10 แผ่นกันหลัง SBBP10

19

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBBP13 แผ่นกันหลัง SBBP13

22

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBBP16 แผ่นกันหลัง SBBP16

86

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBBP20 แผ่นกันหลัง SBBP20

157

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBBP25 แผ่นกันหลัง SBBP25

111

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBBP32 แผ่นกันหลัง SBBP32

148

ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SB-ML10 Bodyพั้นช์กลมSB-ML10

14

ชิ้น 230.00 - 230.00
08 SB-ML13 Bodyพั้นช์กลมSB-ML13

114

ชิ้น 250.00 - 250.00
08 SB-ML16 Bodyพั้นช์กลมSB-ML16

57

ชิ้น 260.00 - 260.00
08 SB-ML20 Bodyพั้นช์กลมSB-ML20

54

ชิ้น 280.00 - 280.00
08 SB-ML25 Bodyพั้นช์กลมSB-ML25

207

ชิ้น 310.00 - 310.00
08 SB-ML32 Bodyพั้นช์กลมSB-ML32

140

ชิ้น 360.00 - 360.00
08 SB-MR10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR10

14

ชุด 345.00 - 345.00
08 SB-MR13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR13

22

ชุด 365.00 - 365.00
08 SB-MR16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR16

57

ชุด 385.00 - 385.00
08 SB-MR20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR20

54

ชุด 425.00 - 425.00
08 SB-MR25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR25

111

ชุด 475.00 - 475.00
08 SB-MR32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR32

140

ชุด 545.00 - 545.00
08 SBMT10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT10

14

ชุด 235.00 - 235.00
08 SBMT13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT13

114

ชุด 255.00 - 255.00
08 SBMT16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT16

57

ชุด 265.00 - 265.00
08 SBMT20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT20

54

ชุด 285.00 - 285.00
08 SBMT25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT25

207

ชุด 315.00 - 315.00
08 SBMT32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT32

140

ชุด 365.00 - 365.00
08 SB-SL10 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL10

106

ชิ้น 270.00 - 270.00
08 SB-SL13 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL13

110

ชิ้น 280.00 - 280.00
08 SB-SL16 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL16

54

ชิ้น 295.00 - 295.00
08 SB-SL20 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL20

16

ชิ้น 320.00 - 320.00
08 SB-SL25 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL25

56

ชิ้น 350.00 - 350.00
08 SB-SL32 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL32

72

ชิ้น 395.00 - 395.00
08 SB-SM10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM10

19

ชุด 385.00 - 385.00
08 SB-SM13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM13

22

ชุด 395.00 - 395.00
08 SB-SM16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM16

54

ชุด 420.00 - 420.00
08 SB-SM20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM20

16

ชุด 470.00 - 470.00
08 SB-SM25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM25

56

ชุด 515.00 - 515.00
08 SB-SM32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM32

72

ชุด 590.00 - 590.00
08 SBST10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST10

106

ชุด 275.00 - 275.00
08 SBST13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST13

110

ชุด 285.00 - 285.00
08 SBST16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST16

54

ชุด 300.00 - 300.00
08 SBST20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST20

16

ชุด 330.00 - 330.00
08 SBST25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST25

56

ชุด 355.00 - 355.00
08 SBST32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST32

72

ชุด 410.00 - 410.00
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS INTP241