Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS INT
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS INT (INTP242)
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 SBBP10 แผ่นกันหลัง SBBP10

19

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBBP13 แผ่นกันหลัง SBBP13

22

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBBP16 แผ่นกันหลัง SBBP16

86

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBBP20 แผ่นกันหลัง SBBP20

157

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBBP25 แผ่นกันหลัง SBBP25

111

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBBP32 แผ่นกันหลัง SBBP32

148

ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SB-RR10 Body พั้นช์กลม SB-RR10

27

ชิ้น 315.00 - 315.00
08 SB-RR13 Body พั้นช์กลม SB-RR13

44

ชิ้น 330.00 - 330.00
08 SB-RR16 Body พั้นช์กลม B-RR16

67

ชิ้น 345.00 - 345.00
08 SB-RR20 Body พั้นช์กลม SB-RR20

48

ชิ้น 380.00 - 380.00
08 SB-RR25 Body พั้นช์กลม SB-RR25

73

ชิ้น 400.00 - 400.00
08 SB-RR32 Body พั้นช์กลม SB-RR32

16

ชิ้น 460.00 - 460.00
08 SB-SS10 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS10

49

ชิ้น 360.00 - 360.00
08 SB-SS13 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS13

108

ชิ้น 370.00 - 370.00
08 SB-SS16 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS16

93

ชิ้น 380.00 - 380.00
08 SB-SS20 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS20

53

ชิ้น 420.00 - 420.00
08 SB-SS25 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS25

45

ชิ้น 450.00 - 450.00
08 SB-SS32 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS32

33

ชิ้น 495.00 - 495.00
08 SB-TR10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR10

19

ชุด 430.00 - 430.00
08 SB-TR13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR13

22

ชุด 445.00 - 445.00
08 SB-TR16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR16

67

ชุด 475.00 - 475.00
08 SB-TR20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR20

48

ชุด 530.00 - 530.00
08 SB-TR25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR25

73

ชุด 575.00 - 575.00
08 SB-TR32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR32

16

ชุด 655.00 - 655.00
08 SB-TS10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS10

19

ชุด 475.00 - 475.00
08 SB-TS13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS13

22

ชุด 490.00 - 490.00
08 SB-TS16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS16

86

ชุด 510.00 - 510.00
08 SB-TS20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS20

53

ชุด 570.00 - 570.00
08 SB-TS25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS25

45

ชุด 625.00 - 625.00
08 SB-TS32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS32

33

ชุด 685.00 - 685.00
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS INTP242