Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ส่วนประกอบของไดเซท > ส่วนประกอบของไดเซท ปลอกลูกปืนพลาสติก/อลูมิเนียม INT
ปลอกลูกปืนพลาสติก/อลูมิเนียม INT ส่วนประกอบของไดเซท
ส่วนประกอบของไดเซท ปลอกลูกปืนพลาสติก/อลูมิเนียม INT (INTP28901)
ส่วนประกอบของไดเซท ปลอกลูกปืนพลาสติก

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
03 AMS20-050 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 20-50

89

ชิ้น 490.00 - 490.00
03 AMS20-060 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 20-60

67

ชิ้น 490.00 - 490.00
03 AMS25-050 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 25-50

356

ชิ้น 435.00 - 435.00
03 AMS25-075 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 25-75

50

ชิ้น 610.00 - 610.00
03 AMS28-075-3 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 28-75-3

38

ชิ้น 910.00 - 910.00
03 AMS32-060 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 32-60

1593

ชิ้น 715.00 - 715.00
03 AMS32-090 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 32-90

78

ชิ้น 890.00 - 890.00
03 AMS38-070 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 38-70

1329

ชิ้น 1,175.00 - 1,175.00
03 AMS38-090 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 38-90

126

ชิ้น 1,175.00 - 1,175.00
03 AMS45-110 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 45-110

22

ชิ้น 1,490.00 - 1,490.00
03 AMS50-090 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 50-90

1659

ชิ้น 1,365.00 - 1,365.00
03 AMS50-110 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 50-110

30

ชิ้น 1,640.00 - 1,640.00
03 AMS60-100 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 60-100

1198

ชิ้น 1,980.00 - 1,980.00
03 PBR19-060 ปลอกลูกปืน PBR 19-60

9

ชิ้น 720.00 - 720.00
03 PBR20-050 ปลอกลูกปืน PBR 20-50

271

ชิ้น 410.00 - 410.00
03 PBR20-060 ปลอกลูกปืน PBR 20-60

214

ชิ้น 410.00 - 410.00
03 PBR22-060 ปลอกลูกปืน PBR 22-60

86

ชิ้น 410.00 - 410.00
03 PBR25-050 ปลอกลูกปืน PBR 25-50

1499

ชิ้น 365.00 - 365.00
03 PBR25-075 ปลอกลูกปืน PBR 25-75

680

ชิ้น 510.00 - 510.00
03 PBR28-075-3 ปลอกลูกปืน PBR 28-75-3

151

ชิ้น 610.00 - 610.00
03 PBR28-075-4 ปลอกลูกปืน PBR 28-75-4

7

ชิ้น 610.00 - 610.00
03 PBR32-060 ปลอกลูกปืน PBR 32-60

1998

ชิ้น 625.00 - 625.00
03 PBR32-090 ปลอกลูกปืน PBR 32-90

356

ชิ้น 745.00 - 745.00
03 PBR36-090 ปลอกลูกปืน PBR 36-90

30

ชิ้น 840.00 - 840.00
03 PBR38-070 ปลอกลูกปืน PBR 38-70

602

ชิ้น 1,065.00 - 1,065.00
03 PBR38-090 ปลอกลูกปืน PBR 38-90

61

ชิ้น 1,065.00 - 1,065.00
03 PBR38-095 ปลอกลูกปืน PBR 38-95

55

ชิ้น 1,065.00 - 1,065.00
03 PBR45-090 ปลอกลูกปืน PBR 45-90

34

ชิ้น 1,185.00 - 1,185.00
03 PBR45-110 ปลอกลูกปืน PBR 45-110

45

ชิ้น 1,325.00 - 1,325.00
03 PBR50-090 ปลอกลูกปืน PBR 50-90

230

ชิ้น 1,215.00 - 1,215.00
03 PBR50-110 ปลอกลูกปืน PBR 50-110

49

ชิ้น 1,490.00 - 1,490.00
03 PBR60-100 ปลอกลูกปืน PBR 60-100

16

ชิ้น 1,605.00 - 1,605.00
03 PBR60-110 ปลอกลูกปืน PBR 60-110

6

ชิ้น 1,605.00 - 1,605.00
03 PBR80-125 ปลอกลูกปืน PBR 80-125

11

ชิ้น 2,545.00 - 2,545.00
ปลอกลูกปืน INTP28901