Home > Punches Dies Retainers > ส่วนประกอบของไดเซท > ชุดฝาครอบกันลูกปืนหลุด
ชุดฝาครอบกันลูกปืนหลุด
ชุดฝาครอบกันลูกปืนหลุด (INTP28902)
ชุดฝาครอบกันลูกปืนหลุด
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
03 STO20 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO20 269 ชุด 130.00 - 130.00
03 STO22 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO22 72 ชุด 130.00 - 130.00
03 STO25 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO25 288 ชุด 145.00 - 145.00
03 STO28 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO28 251 ชุด 145.00 - 145.00
03 STO32 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO32 116 ชุด 170.00 - 170.00
03 STO36 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO36 154 ชุด 195.00 - 195.00
03 STO38 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO38 159 ชุด 195.00 - 195.00
03 STO45 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO45 28 ชุด 205.00 - 205.00
03 STO50 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO50 38 ชุด 220.00 - 220.00
ชุดฝาครอบกันลูกปืนหลุด INTP28902