Home > Punches Dies Retainers > ส่วนประกอบของไดเซท > ชุดฝาครอบกันลูกปืนหลุด
ชุดฝาครอบกันลูกปืนหลุด
ชุดฝาครอบกันลูกปืนหลุด (INTP28902)
ชุดฝาครอบกันลูกปืนหลุด

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
03 STO20 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO20

265

ชุด 130.00 - 130.00
03 STO22 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO22

64

ชุด 130.00 - 130.00
03 STO25 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO25

540

ชุด 145.00 - 145.00
03 STO28 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO28

166

ชุด 145.00 - 145.00
03 STO32 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO32

220

ชุด 170.00 - 170.00
03 STO36 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO36

152

ชุด 195.00 - 195.00
03 STO38 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO38

90

ชุด 195.00 - 195.00
03 STO45 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO45

28

ชุด 205.00 - 205.00
03 STO50 ชุดฝาครอบกันปลอกลูกปืนหลุด STO50

38

ชุด 220.00 - 220.00
ชุดฝาครอบกันลูกปืนหลุด INTP28902