Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > สโตรคเอ็นบล๊อค (ใช้กับไกด์โพสท์ชนิดสวมอัด)
สโตรคเอ็นบล๊อค (ใช้กับไกด์โพสท์ชนิดสวมอัด)
สโตรคเอ็นบล๊อค (ใช้กับไกด์โพสท์ชนิดสวมอัด) (INTP322)
สโตรคเอ็นบล๊อค (ใช้กับไกด์โพสท์ชนิดสวมอัด)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 STBL38-20 สโตรคเอ็นบล็อค STBL38-20 0 ชิ้น 285.00 - 285.00
09 STBL38-25 สโตรคเอ็นบล็อค STBL38-25 0 ชิ้น 285.00 - 285.00
09 STBL38-30 สโตรคเอ็นบล็อค STBL38-30 0 ชิ้น 285.00 - 285.00
09 STBL50-20 สโตรคเอ็นบล็อค STBL50-20 0 ชิ้น 345.00 - 345.00
09 STBL50-25 สโตรคเอ็นบล็อค STBL50-25 0 ชิ้น 345.00 - 345.00
09 STBL50-30 สโตรคเอ็นบล็อค STBL50-30 0 ชิ้น 345.00 - 345.00
09 STBL50-35 สโตรคเอ็นบล็อค STBL50-35 0 ชิ้น 345.00 - 345.00
09 STBL50-40 สโตรคเอ็นบล็อค STBL50-40 0 ชิ้น 345.00 - 345.00
09 STBL60-20 สโตรคเอ็นบล็อค STBL60-20 0 ชิ้น 500.00 - 500.00
09 STBL60-25 สโตรคเอ็นบล็อค STBL60-25 0 ชิ้น 500.00 - 500.00
09 STBL60-30 สโตรคเอ็นบล็อค STBL60-30 0 ชิ้น 500.00 - 500.00
09 STBL60-35 สโตรคเอ็นบล็อค STBL60-35 0 ชิ้น 500.00 - 500.00
09 STBL60-40 สโตรคเอ็นบล็อค STBL60-40 0 ชิ้น 500.00 - 500.00
09 STBL80-20 สโตรคเอ็นบล็อค STBL80-20 0 ชิ้น 1,030.00 - 1,030.00
09 STBL80-25 สโตรคเอ็นบล็อค STBL80-25 0 ชิ้น 1,030.00 - 1,030.00
09 STBL80-30 สโตรคเอ็นบล็อค STBL80-30 0 ชิ้น 1,030.00 - 1,030.00
09 STBL80-35 สโตรคเอ็นบล็อค STBL80-35 0 ชิ้น 1,030.00 - 1,030.00
09 STBL80-40 สโตรคเอ็นบล็อค STBL80-40 0 ชิ้น 1,030.00 - 1,030.00
สโตรคเอ็นบล๊อค (ใช้กับไกด์โพสท์ชนิดสวมอัด) INTP322