Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์
ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์
ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ (INTP323)
ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 LCK20-060 ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ LCK 20-60 34 ชิ้น 230.00 - 230.00
09 LCK20-080 ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ LCK 20-80 50 ชิ้น 240.00 - 240.00
09 LCK25-060 ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ LCK 25-60 32 ชิ้น 235.00 - 235.00
09 LCK25-080 ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ LCK 25-80 22 ชิ้น 245.00 - 245.00
09 LCK25-100 ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ LCK 25-100 18 ชิ้น 250.00 - 250.00
09 LCK28-060 ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ LCK 28-60 44 ชิ้น 250.00 - 250.00
09 LCK28-080 ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ LCK 28-80 87 ชิ้น 255.00 - 255.00
09 LCK28-100 ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ LCK 28-100 117 ชิ้น 260.00 - 260.00
09 LCK32-060 ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ LCK 32-60 14 ชิ้น 255.00 - 255.00
09 LCK32-080 ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ LCK 32-80 25 ชิ้น 260.00 - 260.00
09 LCK32-100 ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ LCK 32-100 79 ชิ้น 265.00 - 265.00
ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์ INTP323