Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบเปิดด้านล่าง)
สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบเปิดด้านล่าง)
สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบเปิดด้านล่าง) (INTP32702)
สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบเปิดด้านล่าง)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 SEP040-060-R ท่อครอบสต๊อกบล็อค SEP40-60-R 35 ชิ้น 260.00 - 260.00
09 SEP040-060-Y ท่อครอบสต๊อกบล็อค SEP40-60-Y 34 ชิ้น 260.00 - 260.00
09 SEP050-085-R ท่อครอบสต๊อกบล็อค SEP50-85-R 19 ชิ้น 325.00 - 325.00
09 SEP050-085-Y ท่อครอบสต๊อกบล็อค SEP50-85-Y 9 ชิ้น 325.00 - 325.00
09 SEP070-110-R ท่อครอบสต๊อกบล็อค SEP70-110-R 0 ชิ้น 355.00 - 355.00
09 SEP070-110-Y ท่อครอบสต๊อกบล็อค SEP70-110-Y 21 ชิ้น 355.00 - 355.00
09 SEP090-110-R ท่อครอบสต๊อกบล็อค SEP90-110-R 1 ชิ้น 405.00 - 405.00
09 SEP090-110-Y ท่อครอบสต๊อกบล็อค SEP90-110-Y 6 ชิ้น 405.00 - 405.00
09 SEP100-110-R ท่อครอบสต๊อกบล็อค SEP100-110-R 0 ชิ้น 500.00 - 500.00
09 SEP100-110-Y ท่อครอบสต๊อกบล็อค SEP100-110-Y 10 ชิ้น 500.00 - 500.00
สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบเปิดด้านล่าง) INTP32702