Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบปิดด้านล่าง)
สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบปิดด้านล่าง)
สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบปิดด้านล่าง) (INTP32801)
สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบปิดด้านล่าง)

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 SEPA040-060-R ท่อครอบสต๊อคบล๊อค SEPA40-60-R

14

ชิ้น 315.00 - 315.00
09 SEPA040-060-Y ท่อครอบสต็อคบล็อค SEPA40-60-Y

7

ชิ้น 315.00 - 315.00
09 SEPA050-085-R ท่อครอบสต๊อคบล๊อค SEPA50-85-R

21

ชิ้น 365.00 - 365.00
09 SEPA050-085-Y ท่อครอบสต็อคบล็อค SEPA50-85-Y

18

ชิ้น 365.00 - 365.00
09 SEPA090-110-R ท่อครอบสต๊อคบล๊อค SEPA90-110-R

4

ชิ้น 475.00 - 475.00
09 SEPA090-110-Y ท่อครอบสต็อคบล็อค SEPA90-110-Y

3

ชิ้น 475.00 - 475.00
09 SEPA100-110-R ท่อครอบสต๊อคบล๊อค SEPA100-110-R

Pre-Order

ชิ้น 530.00 - 530.00
09 SEPA100-110-Y ท่อครอบสต็อคบล็อค SEPA100-110-Y

16

ชิ้น 530.00 - 530.00
09 SEPA70-14-110-R ท่อครอบสต็อคบล็อค SEPA70-14-110-R

24

ชิ้น 415.00 - 415.00
09 SEPA70-14-110-Y ท่อครอบสต็อคบล็อค SEPA70-14-110-Y

28

ชิ้น 415.00 - 415.00
09 SEPA70-22-110-R ท่อครอบสต็อคบล็อค SEPA70-22-110-R

64

ชิ้น 425.00 - 425.00
09 SEPA70-22-110-Y ท่อครอบสต็อคบล็อค SEPA70-22-110-Y

71

ชิ้น 425.00 - 425.00
สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบปิดด้านล่าง) INTP32801