Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > แผ่นแคมด้านข้าง
แผ่นแคมด้านข้าง
แผ่นแคมด้านข้าง (INTP329)
แผ่นแคมด้านข้าง
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 CSPB110-150 แผ่นแคมด้านข้าง CSPB110-150 0 ชิ้น 965.00 - 965.00
09 CSPB110-200 แผ่นแคมด้านข้าง CSPB110-200 0 ชิ้น 1,245.00 - 1,245.00
09 CSPB110-250 แผ่นแคมด้านข้าง CSPB110-250 0 ชิ้น 1,525.00 - 1,525.00
09 CSPB60-150 แผ่นแคมด้านข้าง CSPB60-150 0 ชิ้น 685.00 - 685.00
09 CSPB60-200 แผ่นแคมด้านข้าง CSPB60-200 0 ชิ้น 875.00 - 875.00
09 CSPB60-250 แผ่นแคมด้านข้าง CSPB60-250 0 ชิ้น 1,070.00 - 1,070.00
09 CSPB80-150 ชิ้นส่วนแผ่นแคมด้านข้าง CSPB80-150แม่พิมพ์รถยนต์ตามแบบ 0 ชิ้น 840.00 - 840.00
09 CSPB80-200 แผ่นแคมด้านข้าง CSPB80-200 0 ชิ้น 1,015.00 - 1,015.00
09 CSPB80-250 แผ่นแคมด้านข้าง CSPB80-250 0 ชิ้น 1,295.00 - 1,295.00
แผ่นแคมด้านข้าง INTP329