Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > ชุดลูกกลิ้งบังคับแม่เหล็ก
ชุดลูกกลิ้งบังคับแม่เหล็ก
ชุดลูกกลิ้งบังคับแม่เหล็ก (INTP33101)
ชุดลูกกลิ้งบังคับแม่เหล็ก

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 SGS30 ชุดลูกกลิ้ง SGS30

11

ชิ้น 3,850.00 - 3,850.00
09 SGS55 ชุดลูกกลิ้ง SGS55

8

ชิ้น 5,450.00 - 5,450.00
ชุดลูกกลิ้งบังคับแม่เหล็ก INTP33101