Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > ไกด์บังคับแผ่นโลหะ
ไกด์บังคับแผ่นโลหะ
ไกด์บังคับแผ่นโลหะ (INTP332)
ไกด์บังคับแผ่นโลหะ

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 NGBC065-100 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBC65-100

Pre-Order

ชิ้น 985.00 - 985.00
09 NGBC105-150 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBC105-150

Pre-Order

ชิ้น 1,045.00 - 1,045.00
09 NGBC155-200 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBC155-200

Pre-Order

ชิ้น 1,125.00 - 1,125.00
09 NGBCH065-100 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBCH65-100

Pre-Order

ชิ้น 1,270.00 - 1,270.00
09 NGBCH105-150 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBCH105-150

Pre-Order

ชิ้น 1,330.00 - 1,330.00
09 NGBCH155-200 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBCH155-200

Pre-Order

ชิ้น 1,410.00 - 1,410.00
09 NGBL065-100 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBL65-100

Pre-Order

ชิ้น 985.00 - 985.00
09 NGBL105-150 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBL105-150

Pre-Order

ชิ้น 1,045.00 - 1,045.00
09 NGBL155-200 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBL155-200

Pre-Order

ชิ้น 1,125.00 - 1,125.00
09 NGBLH065-100 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBLH65-100

Pre-Order

ชิ้น 1,270.00 - 1,270.00
09 NGBLH105-150 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBLH105-150

Pre-Order

ชิ้น 1,330.00 - 1,330.00
09 NGBLH155-200 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBLH155-200

Pre-Order

ชิ้น 1,410.00 - 1,410.00
09 NGBR065-100 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBR65-100

Pre-Order

ชิ้น 985.00 - 985.00
09 NGBR105-150 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBR105-150

Pre-Order

ชิ้น 1,045.00 - 1,045.00
09 NGBR155-200 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBR155-200

Pre-Order

ชิ้น 1,125.00 - 1,125.00
09 NGBRH065-100 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBRH65-100

Pre-Order

ชิ้น 1,270.00 - 1,270.00
09 NGBRH105-150 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBRH105-150

Pre-Order

ชิ้น 1,330.00 - 1,330.00
09 NGBRH155-200 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGBRH155-200

Pre-Order

ชิ้น 1,410.00 - 1,410.00
ไกด์บังคับแผ่นโลหะ INTP332