Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > ไกด์บังคับแผ่นโลหะ รุ่นประหยัด
ไกด์บังคับแผ่นโลหะ รุ่นประหยัด
ไกด์บังคับแผ่นโลหะ รุ่นประหยัด (INTP333)
ไกด์บังคับแผ่นโลหะ รุ่นประหยัด
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 ENGA065-100 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGA65-100 0 ชิ้น 590.00 - 590.00
09 ENGA105-150 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGA105-150 0 ชิ้น 615.00 - 615.00
09 ENGA155-200 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGA155-200 0 ชิ้น 675.00 - 675.00
09 ENGB065-100 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGB65-100 0 ชิ้น 590.00 - 590.00
09 ENGB105-150 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGB105-150 0 ชิ้น 615.00 - 615.00
09 ENGB155-200 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGB155-200 0 ชิ้น 675.00 - 675.00
09 ENGC065-100 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGC65-100 0 ชิ้น 590.00 - 590.00
09 ENGC105-150 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGC105-150 0 ชิ้น 615.00 - 615.00
09 ENGC155-200 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGC155-200 0 ชิ้น 675.00 - 675.00
ไกด์บังคับแผ่นโลหะ รุ่นประหยัด INTP333