Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > ไกด์บังคับแผ่นโลหะใกล้เคียง
ไกด์บังคับแผ่นโลหะใกล้เคียง
ไกด์บังคับแผ่นโลหะใกล้เคียง (INTP334)
ไกด์บังคับแผ่นโลหะใกล้เคียง

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 RNG08 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ RNG8

Pre-Order

ชิ้น 440.00 - 440.00
09 RNG10 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ RNG10

Pre-Order

ชิ้น 455.00 - 455.00
09 RNG12 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ RNG12

Pre-Order

ชิ้น 475.00 - 475.00
09 RNG16 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ RNG16

Pre-Order

ชิ้น 520.00 - 520.00
09 RNG20 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ RNG20

Pre-Order

ชิ้น 545.00 - 545.00
ไกด์บังคับแผ่นโลหะใกล้เคียง INTP334