Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ
แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ
แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ (INTP335)
แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 NGFA075-100 แผ่นไกด์ NGFA75-100 0 ชิ้น 650.00 - 650.00
09 NGFA105-150 แผ่นไกด์ NGFA105-150 0 ชิ้น 1,050.00 - 1,050.00
09 NGFB075-100 แผ่นไกด์ NGFB75-100 0 ชิ้น 1,470.00 - 1,470.00
09 NGFB105-150 แผ่นไกด์ NGFB105-150 0 ชิ้น 1,660.00 - 1,660.00
แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ INTP335