Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ > หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น
หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น
หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น (INTP346)
หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 HOP10 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP10 49 ชิ้น 155.00 - 155.00
11 HOP12 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP12 140 ชิ้น 170.00 - 170.00
11 HOP16 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP16 443 ชิ้น 185.00 - 185.00
11 HOP20 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP20 800 ชิ้น 210.00 - 210.00
11 HOP25 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP25 517 ชิ้น 250.00 - 250.00
11 HOP32 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP32 187 ชิ้น 330.00 - 330.00
11 HOP40 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP40 41 ชิ้น 555.00 - 555.00
11 HOP50 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP50 22 ชิ้น 880.00 - 880.00
11 HOP63 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP63 19 ชิ้น 1,145.00 - 1,145.00
11 HOP80 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP80 19 ชิ้น 1,470.00 - 1,470.00
หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น INTP346
หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น INTP346