Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ > สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัด
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัด
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัด (INTP35401)
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัด
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 STBA08-010 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA 8-10 7 ชิ้น 170.00 - 170.00
11 STBA08-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA 8-13 84 ชิ้น 170.00 - 170.00
11 STBA08-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA 8-16 57 ชิ้น 170.00 - 170.00
11 STBA08-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA 8-20 61 ชิ้น 170.00 - 170.00
11 STBA10-010 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA10-10 19 ชิ้น 185.00 - 185.00
11 STBA10-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA10-13 16 ชิ้น 185.00 - 185.00
11 STBA10-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA10-16 22 ชิ้น 185.00 - 185.00
11 STBA10-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA10-20 20 ชิ้น 185.00 - 185.00
11 STBA10-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA10-25 22 ชิ้น 185.00 - 185.00
11 STBA13-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA13-13 135 ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STBA13-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA13-16 117 ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STBA13-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA13-20 21 ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STBA13-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA13-25 17 ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STBA13-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA13-30 43 ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBA16-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA16-16 3 ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBA16-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA16-20 34 ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBA16-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA16-25 17 ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBA16-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA16-30 30 ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBA20-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA20-20 55 ชิ้น 260.00 - 260.00
11 STBA20-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA20-25 45 ชิ้น 260.00 - 260.00
11 STBA20-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA20-30 16 ชิ้น 260.00 - 260.00
11 STBA25-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA25-25 14 ชิ้น 315.00 - 315.00
11 STBA25-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA25-30 58 ชิ้น 315.00 - 315.00
11 STBA25-035 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัด) STBA25-35 20 ชิ้น 315.00 - 315.00
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัด INTP35401