Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ > สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า (INTP35402)
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 STBH08-010 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH8-10 29 ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STBH08-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH 8-13 40 ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STBH08-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH 8-16 28 ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STBH08-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH 8-20 30 ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STBH10-010 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-10 26 ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-13 186 ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-16 24 ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-20 37 ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-22 15 ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-25 25 ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STBH10-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH10-30 24 ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH13-013 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-13 18 ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-16 18 ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-20 42 ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-22 19 ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH13-25 53 ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH13-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า)STBH13-30 85 ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STBH16-016 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-16 18 ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-20 89 ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-22 97 ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-25 212 ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-30 173 ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-035 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า)STBH16-35 200 ชิ้น 265.00 - 265.00
11 STBH16-040 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH16-40 26 ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STBH20-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH20-20 77 ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH20-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH20-22 1 ชิ้น 290.00 - 290.00
11 STBH20-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH20-25 237 ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH20-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH20-30 257 ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH20-035 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า)STBH20-35 293 ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STBH25-020 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-20 38 ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STBH25-022 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-22 20 ชิ้น 345.00 - 345.00
11 STBH25-025 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-25 123 ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STBH25-030 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-30 87 ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STBH25-035 สตริปเปอร์ไกด์บูช(สวมอัดมีบ่า) STBH25-35 150 ชิ้น 365.00 - 365.00
สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า INTP35402