Home > Punches Dies Retainers > แผ่นเหล็กเจียรนัยมาตรฐาน > แผ่นเหล็กเจียรนัยมาตรฐาน SS400
แผ่นเหล็กเจียรนัยมาตรฐาน SS400
แผ่นเหล็กเจียรนัยมาตรฐาน SS400 (INTP363)
แผ่นเหล็กเจียรนัยมาตรฐาน SS400
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
12 FPSS400180-500-60 แผ่นเหล็กเจียรนัย FPSS400 180-500-60 0 ชิ้น 1,820.00 - 1,820.00
12 FPSS400350-550-30 แผ่นเหล็กเจียรนัย FPSS400 350-550-30 0 ชิ้น 2,120.00 - 2,120.00
แผ่นเหล็กเจียรนัยมาตรฐาน SS400 INTP363
แผ่นเหล็กเจียรนัยมาตรฐาน SS400 INTP363