Home > เม็ดมีด > Inserts > Inserts for face milling
Inserts for face milling
Inserts for face milling (Inserts for face milling)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
65 TPKN1603PPN BPG308 INSERT TPKN1603PPN BPG308 1 ชิ้น 144.00 - 144.00
65 TPKN2204PPN BPG308 INSERT TPKN2204PPN BPG308 30 ชิ้น 151.00 - 151.00