Home > Standard Mould Bases > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ > SPURE BUSHINGS : (SB)
SPURE BUSHINGS : (SB)
SPURE BUSHINGS : (SB) (MB00802)
SPURE BUSHINGS : (SB)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 SB16-050 สปรูบูชSPRUE BUSHING SB16-50 13 ชิ้น 730.00 - 730.00
15 SB16-080 สปรูบูชSPRUE BUSHING SB16-80 27 ชิ้น 1,040.00 - 1,040.00
15 SB20-050 สปรูบูชSPRUE BUSHING SB20-50 26 ชิ้น 730.00 - 730.00
15 SB20-080 สปรูบูชSPRUE BUSHING SB20-80 26 ชิ้น 1,040.00 - 1,040.00
15 SB20-110 สปรูบูชSPRUE BUSHING SB20-110 26 ชิ้น 1,340.00 - 1,340.00
SPURE BUSHINGS : (SB) MB00802