Home > Standard Mould Bases > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ > HIGH SPEED EJECTOR PINS : (EPH, EPS & ESS)
HIGH SPEED EJECTOR PINS : (EPH, EPS & ESS)
HIGH SPEED EJECTOR PINS : (EPH, EPS & ESS) (MB012)
HIGH SPEED EJECTOR PINS : (EPH, EPS & ESS)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 EPH008-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH0.8-100 33 ชิ้น 115.00 - 115.00
15 EPH010-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1-100 289 ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH010-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1-150 338 ชิ้น 125.00 - 125.00
15 EPH012-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.2-100 18 ชิ้น 95.00 - 95.00
15 EPH012-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.2-150 54 ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH012-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.2-200 99 ชิ้น 125.00 - 125.00
15 EPH015-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.5-100 2 ชิ้น 95.00 - 95.00
15 EPH015-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.5-150 90 ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH016-100-D3-H4 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.6-100 10 ชิ้น 95.00 - 95.00
15 EPH016-150-D3-H4 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.6-150 89 ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH017-100-D4-H4 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.7-100 20 ชิ้น 95.00 - 95.00
15 EPH017-150-D4-H4 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.7-150 70 ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH018-100-D4-H4 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.8-100 7 ชิ้น 95.00 - 95.00
15 EPH018-150-D4-H4 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH1.8-150 38 ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH020-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH2-100 13 ชิ้น 95.00 - 95.00
15 EPH020-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH2-150 63 ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH020-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH2-200 58 ชิ้น 125.00 - 125.00
15 EPH025-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH2.5-100 11 ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH025-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH2.5-150 161 ชิ้น 125.00 - 125.00
15 EPH025-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH2.5-200 31 ชิ้น 135.00 - 135.00
15 EPH030-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH3-100 29 ชิ้น 110.00 - 110.00
15 EPH030-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH3-150 51 ชิ้น 130.00 - 130.00
15 EPH030-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH3-200 1686 ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPH040-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH4-100 34 ชิ้น 125.00 - 125.00
15 EPH040-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH4-150 50 ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPH040-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH4-200 114 ชิ้น 155.00 - 155.00
15 EPH050-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH5-100 94 ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPH050-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH5-150 20 ชิ้น 150.00 - 150.00
15 EPH050-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH5-200 76 ชิ้น 165.00 - 165.00
15 EPH060-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH6-100 67 ชิ้น 150.00 - 150.00
15 EPH060-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH6-150 20 ชิ้น 160.00 - 160.00
15 EPH060-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH6-200 84 ชิ้น 180.00 - 180.00
15 EPH080-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH8-100 62 ชิ้น 230.00 - 230.00
15 EPH100-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPH10-100 10 ชิ้น 280.00 - 280.00
15 EPS008-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS0.8-100 104 ชิ้น 135.00 - 135.00
15 EPS010-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1-100 57 ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS010-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1-150 244 ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EPS010-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1-200 76 ชิ้น 160.00 - 160.00
15 EPS012-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.2-100 54 ชิ้น 90.00 - 90.00
15 EPS012-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.2-150 208 ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS012-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.2-200 20 ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPS014-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.4-150 0 ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS015-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.5-100 73 ชิ้น 90.00 - 90.00
15 EPS015-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.5-150 337 ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS015-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.5-200 9 ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPS016-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.6-150 0 ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS018-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS1.8-150 0 ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS020-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS2-100 76 ชิ้น 90.00 - 90.00
15 EPS020-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS2-150 35 ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS020-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS2-200 605 ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EPS025-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS2.5-100 112 ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS025-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS2.5-150 70 ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EPS025-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS2.5-200 82 ชิ้น 130.00 - 130.00
15 EPS030-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS3-100 10 ชิ้น 105.00 - 105.00
15 EPS030-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS3-150 40 ชิ้น 125.00 - 125.00
15 EPS030-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS3-200 417 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 EPS035-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS3.5-100 6 ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EPS035-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS3.5-150 38 ชิ้น 130.00 - 130.00
15 EPS035-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS3.5-200 77 ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPS040-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS4-100 121 ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EPS040-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS4-150 97 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 EPS040-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS4-200 14 ชิ้น 150.00 - 150.00
15 EPS045-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS4.5-150 0 ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPS045-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS4.5-200 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
15 EPS050-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS5-100 10 ชิ้น 139.00 - 139.00
15 EPS050-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS5-150 34 ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPS050-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS5-200 24 ชิ้น 160.00 - 160.00
15 EPS050-300 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS5-300 90 ชิ้น 360.00 - 360.00
15 EPS060-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS6-100 51 ชิ้น 145.00 - 145.00
15 EPS060-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS6-150 53 ชิ้น 155.00 - 155.00
15 EPS060-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS6-200 98 ชิ้น 175.00 - 175.00
15 EPS060-300 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS6-300 6 ชิ้น 315.00 - 315.00
15 EPS070-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS7-200 5 ชิ้น 190.00 - 190.00
15 EPS070-300 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS7-300 0 ชิ้น 475.00 - 475.00
15 EPS080-100 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS8-100 10 ชิ้น 225.00 - 225.00
15 EPS080-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS8-150 3 ชิ้น 235.00 - 235.00
15 EPS080-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS8-200 57 ชิ้น 265.00 - 265.00
15 EPS080-300 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS8-300 13 ชิ้น 500.00 - 500.00
15 EPS100-150 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS10-150 14 ชิ้น 295.00 - 295.00
15 EPS100-200 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS10-200 2 ชิ้น 330.00 - 330.00
15 EPS100-300 เข็มกระทุ้งไฮสปีด EPS10-300 18 ชิ้น 665.00 - 665.00
15 ESS015-150-1.0-50 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS1.5-150-1.0-50 0 ชิ้น 180.00 - 180.00
15 ESS020-150-1.0-50 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS2-150-1.0-50 0 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 ESS020-150-1.2-50 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS2-150-1.2-50 0 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 ESS020-150-1.5-50 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS2-150-1.5-50 0 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 ESS020-200-1.0-70 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS2-200-1.0-70 0 ชิ้น 155.00 - 155.00
15 ESS020-200-1.2-70 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS2-200-1.2-70 0 ชิ้น 155.00 - 155.00
15 ESS025-150-1.5-50 เข็มกระทุ้งไฮสปีด2STEP ESS2.5-150-1.5-50 0 ชิ้น 140.00 - 140.00
HIGH SPEED EJECTOR PINS : (EPH, EPS & ESS) MB012