Home > Standard Mould Bases > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ > EJECTOR GUIDE PIN : (EGP)
EJECTOR GUIDE PIN : (EGP)
EJECTOR GUIDE PIN : (EGP) (MB01302)
EJECTOR GUIDE PIN : (EGP)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 EGP08-040 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 8-40 0 ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EGP08-050 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 8-50 0 ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EGP08-060 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 8-60 0 ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EGP08-070 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 8-70 0 ชิ้น 120.00 - 120.00
15 EGP08-075 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 8-75 0 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 EGP08-080 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 8-80 0 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 EGP08-090 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 8-90 0 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 EGP08-100 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 8-100 0 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 EGP12-050 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 12-50 0 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 EGP12-060 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 12-60 0 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 EGP12-070 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 12-70 0 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 EGP12-080 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 12-80 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
15 EGP12-090 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 12-90 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
15 EGP12-100 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 12-100 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
15 EGP16-060 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 16-60 0 ชิ้น 170.00 - 170.00
15 EGP16-070 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 16-70 0 ชิ้น 170.00 - 170.00
15 EGP16-080 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 16-80 0 ชิ้น 190.00 - 190.00
15 EGP16-090 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 16-90 0 ชิ้น 190.00 - 190.00
15 EGP16-100 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 16-100 0 ชิ้น 210.00 - 210.00
15 EGP16-110 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 16-110 0 ชิ้น 210.00 - 210.00
15 EGP16-120 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 16-120 0 ชิ้น 210.00 - 210.00
15 EGP20-070 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 20-70 0 ชิ้น 190.00 - 190.00
15 EGP20-080 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 20-80 0 ชิ้น 205.00 - 205.00
15 EGP20-090 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 20-90 0 ชิ้น 205.00 - 205.00
15 EGP20-100 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 20-100 0 ชิ้น 225.00 - 225.00
15 EGP20-110 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 20-110 0 ชิ้น 225.00 - 225.00
15 EGP20-120 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 20-120 0 ชิ้น 245.00 - 245.00
15 EGP20-130 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 20-130 0 ชิ้น 245.00 - 245.00
15 EGP20-140 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 20-140 0 ชิ้น 275.00 - 275.00
15 EGP20-150 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 20-150 0 ชิ้น 275.00 - 275.00
15 EGP20-170 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 20-170 0 ชิ้น 305.00 - 305.00
15 EGP25-100 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 25-100 0 ชิ้น 275.00 - 275.00
15 EGP25-110 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 25-110 0 ชิ้น 275.00 - 275.00
15 EGP25-120 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 25-120 0 ชิ้น 305.00 - 305.00
15 EGP25-130 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 25-130 0 ชิ้น 305.00 - 305.00
15 EGP25-140 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 25-140 0 ชิ้น 345.00 - 345.00
15 EGP25-150 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 25-150 0 ชิ้น 345.00 - 345.00
15 EGP25-170 อีเจคเตอร์ไกด์พิน EGP 25-170 0 ชิ้น 385.00 - 385.00
EJECTOR GUIDE PIN : (EGP) MB01302