Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ Orange EDM
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ Orange EDM
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ Orange EDM (Orange EDM)
เป็นหินที่ออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมสำหรับขัดผิวงาน EDM ขัดได้รวดเร็วหินชนิดนี้จะรักษารูปร่างของชิ้นงาน

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า