Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ RB
RB
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ RB (RB)
ขัดหยาบแบบแห้งได้ดีเยี่ยม,ใช้งานได้ดีกับเหล็ก Tool steel ที่แข็ง
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า