Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ RB
RB
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ RB (RB)
ขัดหยาบแบบแห้งได้ดีเยี่ยม,ใช้งานได้ดีกับเหล็ก Tool steel ที่แข็ง

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า