Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะROUGHOUTSTONES(MEDIUM)RO (HARD)
หินขัดแม่พิมพ์โลหะROUGHOUTSTONES(MEDIUM)RO (HARD)
หินขัดแม่พิมพ์โลหะROUGHOUTSTONES(MEDIUM)RO (HARD) (ROUGHOUT STONES)
เป็นหินขัดที่ออกแบบไว้สำหรับขัดผิวหยาบของแม่พิมพ์ที่เกิดจากรอยมีดขณะกัดขึ้นรูป สามารถขัดได้รวดเร็ว
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
05 028630 Polishing Stone 900F #900 (1/4X1/4X6 in.) 17 ชิ้น 146.00 - 146.00
05 028640 Polishing Stone 900F #900 (1/4X1/2X6 in.) 10 ชิ้น 211.00 - 211.00
05 028650 Polishing Stone 900F #900 (1/4X1X6 in.) 30 ชิ้น 308.00 - 308.00
05 029200 Polishing Stone RO-MED#80(1/4X1X8 in.) 860 ชิ้น 170.00 - 170.00
05 029210 Polishing Stone RO-MED#80(1/2X1X8 in.) 3 ชิ้น 242.00 - 242.00
05 029220 Polishing Stone RO-MED#80(1X2X8 in.) 63 ชิ้น 625.00 - 625.00
05 029230 Polishing Stone RO-MED#100(1/4X1X8 in.) 1440 ชิ้น 170.00 - 170.00
05 029240 Polishing Stone RO-MED#100(1/2X1X8 in.) 0 ชิ้น 242.00 - 242.00
05 029250 Polishing Stone RO-MED#100(1X2X8 in.) 23 ชิ้น 625.00 - 625.00
05 029260 Polishing Stone RO-MED#150(1/4X1X8 in.) 52 ชิ้น 170.00 - 170.00
05 029270 Polishing Stone RO-MED#150(1/2X1X8 in.) 39 ชิ้น 242.00 - 242.00
05 029480 Polishing Stone RO-HARD#150(1X2X8 in.) 15 ชิ้น 625.00 - 625.00
05 029490 Polishing Stone RO-HARD#220(1/4X1X8 in.) 0 ชิ้น 170.00 - 170.00
05 029516 Polishing Stone ROUGHOUTS#80(1/4X1X8 in.) 1495 ชิ้น 170.00 - 170.00
05 029519 Polishing Stone ROUGHOUTS#80(1/2X1X8 in.) 0 ชิ้น 242.00 - 242.00
05 029530 Polishing Stone ROUGHOUTS#100(1/4X1X8 in.) 12 ชิ้น 196.00 - 196.00