Home > อุปกรณ์แม่เหล็ก > SAV > Electro Magnetic Chuck
Electro Magnetic Chuck
Electro Magnetic Chuck (SAV 243.40)
แม่เหล็กไฟฟ้าแบบขั้วถี่
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
07 SAV243.40-350150 ELECTRO MAGNETIC 350x150-110VDC 1 ชิ้น 68,000.00 - 68,000.00
07 SAV243.40-450150 ELECTRO MAGNETIC 450x150-110VDC 1 ชิ้น 68,000.00 - 68,000.00
07 SAV243.40-500200 ELECTRO MAGNETIC 500X200-110VDC 1 ชิ้น 85,280.00 - 85,280.00