Home > อุปกรณ์แม่เหล็ก > SAV > Permanent Magnetic Chuck
Permanent Magnetic Chuck
Permanent Magnetic Chuck (SAV243.01)
แม่เหล็กถาวรแบบขั้วถี่
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
07 SAV243.01-14070 PERMANENT MAGNETIC 140x70 MM 0 ชิ้น 15,500.00 - 15,500.00
07 SAV243.01-175100 PERMANENT MAGNETIC 175x100 MM 1 ชิ้น 21,000.00 - 21,000.00
07 SAV243.01-255130 PERMANENT MAGNETIC 255x130 MM 0 ชิ้น 28,000.00 - 28,000.00
07 SAV243.01-300150 PERMANENT MAGNETIC 300x150 MM 0 ชิ้น 36,000.00 - 36,000.00
07 SAV243.01-350150 PERMANENT MAGNETIC 350X150 MM 1 ชิ้น 40,500.00 - 40,500.00
07 SAV243.01-400200 PERMANENT MAGNETIC 400X200 MM 2 ชิ้น 60,000.00 - 60,000.00
07 SAV243.01-450150 PERMANENT MAGNETIC 450X150 MM 1 ชิ้น 52,340.00 - 52,340.00
07 SAV243.01-500200 PERMANENT MAGNETIC 500x200 MM 2 ชิ้น 76,000.00 - 76,000.00
07 SAV243.01-600300 PERMANENT MAGNETIC 600x300 MM 0 ชิ้น 110,000.00 - 110,000.00