Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > อุปกรณ์ขัดแม่พิมพ์ > SFT Spiral Flute Taps
TAP-501
SFT Spiral Flute Taps (TAP-501)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 T501-030 Machine Tap 3F Spiral M3x0.5P 429 ชิ้น 387.00 - 387.00
30 T501-040 Machine Tap 3F Spiral M4x0.7P 236 ชิ้น 369.00 - 369.00
30 T501-050 Machine Tap 3F Spiral M5x0.8P 372 ชิ้น 378.00 - 378.00
30 T501-060 Machine Tap 3F Spiral M6x1.0P 48 ชิ้น 403.00 - 403.00
30 T501-080 Machine Tap 3F Spiral M8x1.25P 0 ชิ้น 588.00 - 588.00
30 T501-100 Machine Tap 3F Spiral M10x1.5P 0 ชิ้น 740.00 - 740.00
30 T501-120 Machine Tap 3F Spiral M12x1.75P 105 ชิ้น 1,040.00 - 1,040.00
30 T501-160 Machine Tap 3F Spiral M16x2.0P 8 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
SFT Spiral Flute Taps TAP-501